Gå til Tekst
Gå til Tekst
Uttak av okser fra Øyer

Uttak av okser fra Øyer

Okseuttak foregår på Øyer testingsstasjon når NRF-oksene er rundt ett år gamle. 

Seleksjonskriterier ved uttak av okser til semin:

 • Inneha ridelyst
 • Minst 3 i sædkvalitet (skala 1-6)
 • Godkjent eksteriør
 • GS-avlsverdi (ulike grenseverdier mellom fedre)
 • Slektskapsindeks og fordeling mellom fedre 

Eksteriør:

Det skal vektlegges egenskaper som er viktige for at oksen skal kunne fungere godt på stasjonen og i sædproduksjon.

 

Ekstremer skal ikke godkjennes.

For eksempel:

 • Unormal tilvekst/størrelse/utvikling.
 • Svært korte bein.
 • «Rare» beinvinkler
 • Svært bratt kryss
 • Osv. 

Eksteriøregenskaper som vurderes (i prioritert rekkefølge):

 1. Klauver
 2. Beinstilling
 3. Fine proporsjoner og harmoni mellom høyde, dybde og lengde
 4. Rygglinje 

Dårlige bein og klauver kan gi grunnlag for ikke å godkjenne oksen. Andre eksteriøregenskaper gir trekk/tillegg ved bruk av gradert skala, men det er kun de ekstreme som ikke godkjennes.

 

Okser med dårlig lynne blir ikke godkjent. Ansatte på Øyer bidrar med informasjon om slike okser (hvis de ikke allerede er utrangert før uttaket).

 

Ved for mange okser legges det vekt på følgende kriterier (i prioritert rekkefølge):

 1. GS-avlsverdi
 2. Slektskapsindeks og fordeling på fedre
 3. Avlsverdi (foreldremiddel)
 4. Eksteriør

 Søk på okser som er godkjent eller ikke godkjent ved okseuttak


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen