Gå til Tekst
Gå til Tekst
Krav til seminokseemnet

Krav til seminokseemnet

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser. 

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Kravene til seminokseemner justeres ca. hver måned for å sikre at vi ender opp med å genotype ønsket antall kalver etter ulike fedre og morfedre.

 

Vi ønsker å genotype ca. 60 kalver i løpet av den første måneden det fødes kalver etter en okse. Senere økes kravene slik at det listes ut færre kalver. Dette gjøres for at vi så raskt som mulig skal få et bilde av hvor gode kalver som kommer etter en okse. Dette betyr at det i starten av bruksperioden til en okse vil bli genotypet kalver etter en del kyr som fremstår som «dårlige»

 

I rapporten «Seminokseemner» på medlem.tine.no kan du følge med på om du har aktuelle seminokseemner. Disse blir synlige ca. 30 dager før forventet kalving. Venta seminokseemner faller ut av denne rapporten dersom de ikke lenger oppfyller gjeldene krav til avlsverdi.

 

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far)
  • Mor til kalven skal ikke være hormonbehandla for eggstokkcyster (kode 334) og/eller brunstmangel (kode 331)
  • Kalven skal ikke være flerling

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 kalver per år. 

 

For tiden listes det ut seminokseemner etter følgende fedre med disse kravene til avlsverdi: 
Oksenr. Krav til kalvens avlsverdi
11822 Espeland 17
11825 Maugjerdet 11
11839 Straumen 10
11843 Hauske 6
11848 Sundli 18
11851 Ranheim 22
11854 Presthegge 15
11855 Skarphol 23
11856 Flittie 17
11858 Vesterdal 15
11863 Hammeren 19
11864 Smaagarda 12
11865 Rudland 23
11866 Sandrod 16
11869 Skogmo 6
11871 Engetove 14
11872 Kolbu 18
11873 Steine 14
11874 Saghaug 10
11875 Kopen 15
11876 Alm 25
11878 Kvam 19
11881 Pollestad 21
11883 Uvdal 6
11885 Sandvollan 15
11887 Brustuen 9
11891 Nedal 18
11892 Nedrebo 20
11893 Flatvad 6
24006 VR Futari 8
24007 VR Vilano 9
24010 VR Freeze 8
24019 VR Leho 9

 

Begrensninger som morfar til kalv

For å unngå at vi lister ut for mange kvigekalver etter spesifikke morfedre og kombinasjoner av far-morfar så er det satt avvikende krav for en del seminokseemner. Av kalver med 11039 Skjelvan, 11033 Reitan 2, 10923 Prestangen og 11078 Gopollen som morfar, listes det kun ut kalver hvor 11825 Maugjerdet, 11827 Garborg, 11856 Flittie, 11874 Saghaug, 11839 Straumen, 11883 Uvdal og 11893 Flatvad som far. Det er satt et generelt krav på 15 for kalver som har 11060 Nymoen som morfar.

 

Det listes ikke ut kalver med 28005 R Bangkok, 28006 R Facet, 28007 R Fastrup, 28008 R Haslev og 28019 VR Filipe som morfar.

Kombinasjonskrav

Far Morfar Krav  til kalven 
11856 Flittie  10923 Prestangen  16
11856 Flittie 11033 Reitan 2 16
11856 Flittie 11039 Skjelvan 16
11856 Flittie 11078 Gopollen 16

Til toppen