Gå til Tekst
Gå til Tekst
Krav til seminokseemnet

Krav til seminokseemnet

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser. 

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Kravene til seminokseemner justeres ca. hver måned for å sikre at vi ender opp med å genotype ønsket antall kalver etter ulike fedre og morfedre.

 

Vi ønsker å genotype ca. 60 kalver i løpet av den første måneden det fødes kalver etter en okse. Senere økes kravene slik at det listes ut færre kalver. Dette gjøres for at vi så raskt som mulig skal få et bilde av hvor gode kalver som kommer etter en okse. Dette betyr at det i starten av bruksperioden til en okse vil bli genotypet kalver etter en del kyr som fremstår som «dårlige»

 

I rapporten «Seminokseemner» på medlem.tine.no kan du følge med på om du har aktuelle seminokseemner. Disse blir synlige ca. 30 dager før forventet kalving. Venta seminokseemner faller ut av denne rapporten dersom de ikke lenger oppfyller gjeldene krav til avlsverdi.

 

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far)
  • Mor til kalven skal ikke være hormonbehandla for eggstokkcyster (kode 334) og/eller brunstmangel (kode 331)
  • Kalven skal ikke være flerling

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 kalver per år. 

 

For tiden listes det ut seminokseemner etter følgende fedre med disse kravene til avlsverdi: 
Oksenr. Krav til kalvens avlsverdi
11822 Espeland 19
11825 Maugjerdet 11
11826 Meland

23

11827 Garborg 6
11839 Straumen 10
11843 Hauske 6
11848 Sundli 18
11851 Ranheim 24
11854 Presthegge 16
11855 Skarphol 22
11856 Flittie 16
11858 Vesterdal 14
11862 Melby 24
11863 Hammeren 18
11864 Smaagarda 10
11865 Rudland 21
11866 Sandrod 8
11869 Skogmo 10
11871 Engetove 14
11872 Kolbu 18
11873 Steine 13
11874 Saghaug 7
11875 Kopen 16
11876 Alm 22
11878 Kvam 18
11881 Pollestad 19
11883 Uvdal 10
11885 Sandvollan 10
11887 Brustuen 10
11891 Nedal 10
11892 Nedrebo 10
11893 Flatvad 10
24006 VR Futari 10
24007 VR Vilano 10
24010 VR Freeze 10
24019 VR Leho 10

 

Begrensninger som morfar til kalv

For å unngå at vi lister ut for mange kvigekalver etter spesifikke morfedre og kombinasjoner av far-morfar så er det satt avvikende krav for en del seminokseemner. Av kalver med 11039 Skjelvan, 11033 Reitan 2, 10923 Prestangen og 11078 Gopollen som morfar, listes det kun ut kalver hvor 11825 Maugjerdet, 11827 Garborg, 11856 Flittie, 11874 Saghaug, 11839 Straumen, 11883 Uvdal og 11893 Flatvad som far. I kombinasjon med 11856 Flittie som far kreves det minst 16 i samla avlsverdi.

 

Det listes ikke ut kvigekalver med 28005 R Bangkok, 28006 R Facet, 28007 R Fastrup, 28008 R Haslev og 28019 VR Filipe som morfar.

Kombinasjonskrav

Far Morfar Krav  til kalven 
11856 Flittie  10923 Prestangen  16
11856 Flittie 11033 Reitan 2 16
11856 Flittie 11039 Skjelvan 16
11856 Flittie 11078 Gopollen 16

Til toppen