Gå til Tekst
Gå til Tekst
Krav til seminokseemnet

Krav til seminokseemnet

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser. 

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Kravene til seminokseemner justeres ca. hver måned for å sikre at vi ender opp med å genotype ønsket antall kalver etter ulike fedre og morfedre. I rapporten «Seminokseemner» på medlem.tine.no kan du følge med på om du har aktuelle seminokseemner. Venta seminokseemner faller ut av denne rapporten dersom de ikke lenger oppfyller gjeldene krav til avlsverdi.

 

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse.
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far).
  • Mor til kalven skal ikke være hormonbehandla for eggstokkcyster (kode 334) og/eller brunstmangel (kode 331).

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 kalver per år. 

 

For tiden listes det ut seminokseemner etter følgende fedre med disse kravene til avlsverdi: 
Oksenr. Krav til kalvens avlsverdi
11194 Fagerberg 9
11284 Skretting 23
11330 Sakshaug 20
11594 Rennan 13
11690 Roen 40
11752 Tordhol 9
11754 Volden 9
11786 Eek 23
11791 Hobbesland 9
11792 Ystgard 9
11797 Soltveit 16
11809 Sodstad 60
11813 Boerset 30
11816 Trollheim 18
11817 Hustad 28
11819 Onstad 36
11821 Liebakken 22
11822 Espeland 30
11824 Fyksen 27
11825 Maugjerdet 19
11826 Meland 30
11827 Garborg 16
11833 Knappholen 21
11839 Straumen 9
22037 VR Umbro 15
22039 VR Grolle 20
24006 VR Futari 12
24007 VR Vilano 12

 

Begrensninger som morfar til kalv

Noen okser har mange gode døtre i NRF-populasjonen. Vi ønsker å unngå at disse oksene blir for dominerende som morfar til innkjøpte kalver. Det er derfor satt ekstra høye krav til foreldremiddel til kalver som har disse oksene som morfar, når de er kombinert med fedre som lister ut mye gode kalver. 

 

Morfedre med avvikende krav Krav til avlsverdi til avkom
10432 Velsvik 100
10462 Sørmarka 28
10540 Eik 27
10579 Eggtrøen 28
10617 Skei 100
10795 Hoøen 30
10923 Prestangen 100
11033 Reitan 2 100
11039 Skjelvan 100
22017 V Föske 100
22036 VR Vonseca 35
23007 Asmo Tosikko Et 27
28030 VR Augo 25

 

 Det er også satt strenge krav til noen kombinasjoner av far og morfar.

 

Far Morfar Krav til avlsverdi til avkom
11284 Skretting 10909 Tangvold 20
11284 Skretting 11060 Nymoen 27
11284 Skretting 11078 Gopollen 27
11817 Hustad 11801 Dahle 28
11817 Hustad 10909 Tangvoll 28
11817 Hustad 11060 Nymoen 28
11819 Onstad 10795 Hoøen 36
11819 Onstad 11078 Gopollen 39
11822 Espeland 10801 Dahle 30
11822 Espeland 10909 Tangvoll 30
11822 Espeland 11048 Rønningen 30
11822 Espeland 11060 Nymoen 30
11824 Fyksen 10876 Økland 27
11824 Fyksen 10909 Tangvoll 27
11824 Fyksen 10918 Val 27
11824 Fyksen 11048 Rønningen 27
11824 Fyksen 11060 Nymoen 27
11824 Fyksen 11078 Gopollen 30
11826 Meland 10909 Tangvoll 30
11826 Meland 11048 Rønningen 30
11826 Meland 11060 Nymoen 30
11833 Knappholen 10909 Tangvoll 21
11833 Knappholen 11078 Gopollen 25
22037 VR Umbro 10739 Ravn 35

Til toppen