Gå til Tekst
Gå til Tekst
Krav til seminokseemnet

Krav til seminokseemnet

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser. 

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Kravene til seminokseemner justeres ca. hver måned for å sikre at vi ender opp med å genotype ønsket antall kalver etter ulike fedre og morfedre.

 

Vi ønsker å genotype ca. 60 kalver i løpet av den første måneden det fødes kalver etter en okse. Senere økes kravene slik at det listes ut færre kalver. Dette gjøres for at vi så raskt som mulig skal få et bilde av hvor gode kalver som kommer etter en okse. Dette betyr at det i starten av bruksperioden til en okse vil bli genotypet kalver etter en del kyr som fremstår som «dårlige»

 

I rapporten «Seminokseemner» på medlem.tine.no kan du følge med på om du har aktuelle seminokseemner. Disse blir synlige ca. 30 dager før forventet kalving. Venta seminokseemner faller ut av denne rapporten dersom de ikke lenger oppfyller gjeldene krav til avlsverdi.

 

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far)
  • Mor til kalven skal ikke være hormonbehandla for eggstokkcyster (kode 334) og/eller brunstmangel (kode 331)
  • Kalven skal ikke være flerling

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 kalver per år. 

 

For tiden listes det ut seminokseemner etter følgende fedre med disse kravene til avlsverdi: 
Oksenr. Krav til kalvens avlsverdi
11822 Espeland 16
11833 Knappholen 15
11848 Sundli 19
11854 Presthegge 14
11855 Skarphol 23
11856 Flittie 15
11858 Vesterdal 15
11863 Hammeren 18
11864 Smaagarda 12
11866 Sandrod 16
11871 Engetove 15
11872 Kolbu 20
11873 Steine 16
11874 Saghaug 11
11875 Kopen 16
11878 Kvam 18
11881 Pollestad 20
11883 Uvdal 6
11885 Sandvollan 15
11887 Brustuen 9
11891 Nedal 19
11892 Nedrebo 20
11893 Flatvad 6
24006 VR Futari 8
24007 VR Vilano 9
24010 VR Freeze 8
24019 VR Leho 9
24020 VR Hjulle 9
24021 VR Hashtag 9

 

Begrensninger som morfar til kalv

For å unngå at vi lister ut for mange kvigekalver etter spesifikke morfedre og kombinasjoner av far-morfar så er det satt avvikende krav for en del seminokseemner. Av kalver med 11039 Skjelvan, 11033 Reitan 2, 10923 Prestangen og 11078 Gopollen som morfar, listes det kun ut kalver hvor 11845 Presthegge, 11856 Flittie, 11858 Vesterdal, 11874 Saghaug, 11883 Uvdal og 11893 Flatvad som far.

 

Det listes ikke ut kalver med 28005 R Bangkok, 28006 R Facet, 28007 R Fastrup, 28008 R Haslev og 28019 VR Filipe som morfar.

Kombinasjonskrav

Far Morfar Krav  til kalven 
11856 Flittie  10923 Prestangen  16
11856 Flittie 11033 Reitan 2 16
11856 Flittie 11039 Skjelvan 16
11856 Flittie 11078 Gopollen 16

Til toppen