Gå til Tekst
Gå til Tekst
Krav til seminokseemnet

Krav til seminokseemnet

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser. 

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Kravene til seminokseemner justeres ca. hver måned for å sikre at vi ender opp med å genotype ønsket antall kalver etter ulike fedre og morfedre.

 

Vi ønsker å genotype ca. 60 kalver i løpet av den første måneden det fødes kalver etter en okse. Senere økes kravene slik at det listes ut færre kalver. Dette gjøres for at vi så raskt som mulig skal få et bilde av hvor gode kalver som kommer etter en okse. Dette betyr at det i starten av bruksperioden til en okse vil bli genotypet kalver etter en del kyr som fremstår som «dårlige»

 

I rapporten «Seminokseemner» på medlem.tine.no kan du følge med på om du har aktuelle seminokseemner. Disse blir synlige ca. 30 dager før forventet kalving. Venta seminokseemner faller ut av denne rapporten dersom de ikke lenger oppfyller gjeldene krav til avlsverdi.

 

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far)
  • Mor til kalven skal ikke være hormonbehandla for eggstokkcyster (kode 334) og/eller brunstmangel (kode 331)
  • Kalven skal ikke være flerling

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 oksekalver per år. 

 

For tiden listes det ut seminokseemner etter følgende fedre med disse kravene til avlsverdi: 
Oksenr. Krav til kalvens avlsverdi
11887 Brustuen 18
11891 Nedal 23
11895 Sundmyhr 6
11896 Rian 16
11898 Engan 21
11902 Snerting 14
11904 Gran 17
11905 Bothner 6
11906 Dalsbygda 23
11909 Torseter 17
11912 Grandaunet 16
11916 Klove 16
11917 Neteland 21
11918 Knutlia 20
11919 Ofstad 20
11922 Fanebust 14
11923 Laastad 20
11925 KysnesYtre 16
11928 Haugen 6
11929 Ingul 15
11931 Veflen 18
11935 Haakenstad 21
11938 Welve 24
11939 Dyrstad 17
11941 Saure 13
11942 Agholt 15
11944 Godtland 14
11945 Strandeggen 18
11946 Rorviken 14
11948 Horvereid 21
11949 Ihle 25
11952 Olsen 21
11953 Husby 19
11954 Langdalen 24
11955 Skadsem 24
11961 Heggset 19
11962 Aalmo 11
24010 VR Freeze 6
24019 VR Leho 6
24020 VR Hjulle 6
24021 VR Hashtag 6
24023 VR Hohde 6
24024 VR Bourne 6
24025 VR Elektro 6
24026 VR Trond 6

 

I tillegg ønsker vi å genotype alle fødte kalver etter innlegg av NRF-embryo.

For importerte okser av Viking Rød kjøpes det kun inn avkom etter fedre som har vært markedsført i oksekatalogen på papir.

Begrensninger som morfar til kalv

For å unngå at vi lister ut for mange kalver etter spesifikke morfedre og kombinasjoner av far-morfar så er det satt avvikende krav for en del seminokseemner. Av kalver med 11039 Skjelvan, 11033 Reitan 2, 10923 Prestangen og 11078 Gopollen som morfar, listes det kun ut kalver hvor 11902 Snerting, 11905 Bothner, 11916 Klove, 11928 Haugen, 11929 Ingul, 11944 Godtland, 11962 Aalmo og 11971 Bjerka som far.

 

Det listes ikke ut kalver med 28005 R Bangkok, 28006 R Facet, 28007 R Fastrup, 28008 R Haslev og 28019 VR Filipe som morfar.

 


Til toppen