Gå til Tekst
Gå til Tekst
Krav til seminokseemnet

Krav til seminokseemnet

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser. 

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Etter hver avlsverdiberegning listes det ut nye seminokseemner. Det er måltall for antall utlistinger per fødselsmåned. Måltallet varierer fra måned til måned. I Norge er det nemlig slik at det blir det født langt flere kalver om høsten enn resten av året. Det kjøpes derfor inn flere kalver som er født i høstmånedene enn på andre tidspunkt av året.

 

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse.
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far).
  • Mor til kalven skal ikke være hormonbehandla for eggstokkcyster (kode 334) og/eller brunstmangel (kode 331).

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 kalver per år. 

 

For tiden listes det ut seminokseemner etter følgende fedre med disse kravene til avlsverdi: 
Oksenr. Krav til kalvens avlsverdi
10795 Hoøen 20
11053 Myrstu 12
11060 Nymoen 15
11194 Fagerberg 9
11229 Oksjale 9
11265 Muan 12
11284 Skretting 18
11330 Sakshaug 19
11471 Vik 21
11556 Olterud 12
11594 Rennan 16
11685 Letnes 13
11708 Midtigarden 10
11712 Idse 12
11720 Krusstein 12
11752 Tordhol 9
11759 Kvalbein 21
11763 Voll 12
11773 Sundlien 18
11780 Stikbakke 22
11782 Vin 22
11785 Brakstad 26
11786 Eek 27
11791 Hobbesland 9
11792 Ystgard 9
11797 Soltveit 20
11803 Myra 21
11809 Sodstad 30
11813 Boerset 32
11816 Trollheim 11
11817 Hustad 22
11819 Onstad 30
11821 Liebakken 10
11822 Espeland 19
11824 Fyksen 20
11825 Maugjerdet 9
11826 Meland 17
11827 Garborg 12
11833 Knappholen 11
11839 Straumen 9
22037 VR Umbro 15
22039 VR Grolle 15
24000 VR Bestman 15
24003 VR Edison 15
24006 VR Futari 12

 

Begrensninger som morfar til kalv

Noen okser har mange gode døtre i NRF-populasjonen. Vi ønsker å unngå at disse oksene blir for dominerende som morfar til innkjøpte kalver. Det er derfor satt ekstra høye krav til foreldremiddel til kalver som har disse oksene som morfar, når de er kombinert med fedre som lister ut mye gode kalver. 

 

Kalver med 10617 Skei, 10462 Sørmarka, 10540 Eik, 10579 Eggetrøen og 23007 Asmo Tosikko Et som morfar, har fått et krav til foreldremiddel på minst 27 i kombinasjon med de fleste eliteoksene. I kombinasjon med 11789 Maele må foreldremidlet være på minst 33 da denne oksen ser ut til å få svært mange gode sønner. Det blir ikke listet ut kalver med 10432 Velsvik, 10923 Prestangen og 11039 Skjelvan som morfar, da disse oksene alt har bidratt til en rekke gode datter-sønner.

 

Morfedre med avvikende krav Krav til avlsverdi til avkom
10462 Sørmarka 28
10540 Eik 27
10579 Eggtrøen 28
10617 Skei 28
10795 Hoøen 28
10923 Prestangen 60
11033 Reitan 2 40
11039 Skjelvan 60
23007 Asmo Tosikko Et 27

 

 Det er også satt strenge krav til noen kombinasjoner av far og morfar.

 


Til toppen