Gå til Tekst
Gå til Tekst
Krav til seminokseemnet

Krav til seminokseemnet

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser. 

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Kravene til seminokseemner justeres ca. hver måned for å sikre at vi ender opp med å genotype ønsket antall kalver etter ulike fedre og morfedre.

 

Vi ønsker å genotype ca. 60 kalver i løpet av den første måneden det fødes kalver etter en okse. Senere økes kravene slik at det listes ut færre kalver. Dette gjøres for at vi så raskt som mulig skal få et bilde av hvor gode kalver som kommer etter en okse. Dette betyr at det i starten av bruksperioden til en okse vil bli genotypet kalver etter en del kyr som fremstår som «dårlige»

 

I rapporten «Seminokseemner» på medlem.tine.no kan du følge med på om du har aktuelle seminokseemner. Disse blir synlige ca. 30 dager før forventet kalving. Venta seminokseemner faller ut av denne rapporten dersom de ikke lenger oppfyller gjeldene krav til avlsverdi.

 

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far)
  • Mor til kalven skal ikke være hormonbehandla for eggstokkcyster (kode 334) og/eller brunstmangel (kode 331)
  • Kalven skal ikke være flerling

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 kalver per år. 

 

For tiden listes det ut seminokseemner etter følgende fedre med disse kravene til avlsverdi: 
Oksenr. Krav til kalvens avlsverdi
11816 Trollheim 21
11819 Onstad 34
11821 Liebakken 21
11822 Espeland 27
11824 Fyksen 22
11825 Maugjerdet 20
11826 Meland 32
11827 Garborg 7
11833 Knappholen 21
11839 Straumen 16
11843 Hauske 7
11845 Horneman 11
11848 Sundli 8
11851 Ranheim 18
11853 Skogseth 8
11854 Presthegge 8
11856 Flittie 9
11858 Vesterdal 8
11862 Melby 24
11863 Hammeren 8
11864 Smaagarda 12
22037 VR Umbro 9
22039 VR Grolle 9
24006 VR Futari 10
24007 VR Vilano 10

 

Begrensninger som morfar til kalv

Noen okser har mange gode døtre i NRF-populasjonen. Vi ønsker å unngå at disse oksene blir for dominerende som morfar til innkjøpte kalver. Det er derfor satt ekstra høye krav til foreldremiddel til kalver som har disse oksene som morfar, når de er kombinert med fedre som lister ut mye gode kalver. 

 

Morfedre med avvikende krav Krav til avlsverdi til avkom
10432 Velsvik 100
10462 Sørmarka 28
10540 Eik 27
10579 Eggtrøen 28
10617 Skei 100
10795 Hoøen 30
10923 Prestangen 100
11033 Reitan 2 100
11039 Skjelvan 100
22017 V Föske 100
22036 VR Vonseca 35
23007 Asmo Tosikko Et 27
24018 VR Filur 100
28005 R Bankok 100
28006 R Facet 100
28007 R Fastrup 100
28008 R Haslev 100
28019 VR Felipe 100
28030 VR Augo 25

 

 Det er også satt strenge krav til noen kombinasjoner av far og morfar.

 

Far Morfar Krav til avlsverdi til avkom
11813 Boerset 11857 Saur 100
11817 Hustad 11801 Dahle 100
11817 Hustad 10909 Tangvoll 100
11817 Hustad 11060 Nymoen 100
11819 Onstad 10795 Hoøen 36
11819 Onstad 11078 Gopollen 100
11821 Liebakken 11060 Nymoen 100
11822 Espeland 10801 Dahle 30
11822 Espeland 10909 Tangvoll 30
11822 Espeland 10918 Val 100
11822 Espeland 11048 Rønningen 100
11822 Espeland 11060 Nymoen 100
11822 Espeland 11078 Gopollen 100
11826 Meland 10801 Dahle 30
11826 Meland 10909 Tangvoll 30
11826 Meland 10918 Val 100
11826 Meland 11048 Rønningen 100
11826 Meland 11060 Nymoen 100
11826 Meland 11078 Gopollen 100
11833 Knappholen 10909 Tangvoll 21
11833 Knappholen 11078 Gopollen 100
11845 Horneman 10918 Val 100
11845 Horneman 11048 Rønningen 100
11851 Ranheim 11078 Gopollen 100
11853 Skogseth 10918 Val 100
11853 Skogseth 11048 Rønningen 100
11853 Skogseth 11060 Nymoen 100
11853 Skogseth 11078 Gopollen 100
11856 Flittie 10918 Val 100
11856 Flittie 11048 Rønningen 100
11862 Melby 10918 Val 100
11862 Melby 11048 Rønningen 100
11862 Melby 11078 Gopollen 100
11862 Melby 11060 Nymoen 100
11863 Hammeren 11048 Rønningen 100
22037 VR Umbro 10739 Ravn 35

Til toppen