Gå til Tekst
Gå til Tekst
Krav til seminokseemnet

Krav til seminokseemnet

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser. 

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Etter hver avlsverdiberegning listes det ut nye seminokseemner. Det er måltall for antall utlistinger per fødselsmåned. Måltallet varierer fra måned til måned. I Norge er det nemlig slik at det blir det født langt flere kalver om høsten enn resten av året. Det kjøpes derfor inn flere kalver som er født i høstmånedene enn på andre tidspunkt av året.

 

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse.
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far).
  • Mor til kalven skal ikke være hormonbehandla for eggstokkcyster (kode 334) og/eller brunstmangel (kode 331).

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 kalver per år. For tiden gjelder følgende generelle krav til seminokseemnet sin avlsverdi: 15

 

Det er avvikende krav til seminokseemnenes avlsverdi etter følgende fedre: 
Oksenr. Avvikende krav til oksekalv
10795 Hoøen 20
10923 Prestangen 40
11033 Reitan 2 40
11039 Skjelvan 40
11078 Gopollen 40
11194 Fagerberg 10
11229 Oksjale 10
11284 Skretting 25
11308 Hofstad 29
11330 Sakshaug 17
11335 Skjortorp 25
11471 Vik 20
11572 Saur 40
11594 Rennan 12
11655 Sitje 16
11685 Letnes 17
11708 Midtigarden 10
11752 Tordhol 10
11754 Volden 10
11759 Kvalbein 22
11773 Sundlien 10
11780 Stikbakke 21
11782 Vin 23
11785 Brakstad 25
11786 Eek 21
11789 Maele 38
11791 Hobbesland 10
11792 Ystgard 10
11797 Soltveit 16
11798 Viastua 28
11801 Siqveland 27
11803 Myra 16
11809 Sodstad 26
11812 Skau 25
11813 Boerset 22
22021 Buckarby 40
22036 VR Fonseca 18
22037 VR Umbro 18
22039 VR Grolle 20
24000 VR Bestman 18
24003 VR Edison 18
23018 VR Falcon 18

Det listes ikke lenger ut seminokseemner etter de oksene som står med et avvikende krav på 40. Dette er fordi det er kjøpt inn nok kalver etter disse oksene.

 

Det er generelt avsluttet innkjøp av avkom etter 23007 Asmo Tosikko Et, 23009 Sammatin Valpas og 23019 VR Feton.

Begrensninger som morfar til kalv

Noen okser har mange gode døtre i NRF-populasjonen. Vi ønsker å unngå at disse oksene blir for dominerende som morfar til innkjøpte kalver. Det er derfor satt avvikende krav til foreldremiddel til kalver som har disse oksene som morfar, når de er kombinert med fedre som lister ut mye gode kalver. 

 

Kalver med 10617 Skei, 10462 Sørmarka, 10540 Eik, 10579 Eggetrøen og 23007 Asmo Tosikko Et som morfar, har fått et krav til foreldremiddel på minst 27 i kombinasjon med de fleste eliteoksene. I kombinasjon med 11789 Maele må foreldremidlet være på minst 33 da denne oksen ser ut til å få svært mange gode sønner. Det blir ikke listet ut kalver med 10432 Velsvik som morfar, da oksen alt har bidratt til en rekke gode datter-sønner.

 

 


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen