Gå til Tekst
Gå til Tekst
Krav til seminokseemnet

Krav til seminokseemnet

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser. 

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Kravene til seminokseemner justeres ca. hver måned for å sikre at vi ender opp med å genotype ønsket antall kalver etter ulike fedre og morfedre.

 

Vi ønsker å genotype ca. 60 kalver i løpet av den første måneden det fødes kalver etter en okse. Senere økes kravene slik at det listes ut færre kalver. Dette gjøres for at vi så raskt som mulig skal få et bilde av hvor gode kalver som kommer etter en okse. Dette betyr at det i starten av bruksperioden til en okse vil bli genotypet kalver etter en del kyr som fremstår som «dårlige»

 

I rapporten «Seminokseemner» på medlem.tine.no kan du følge med på om du har aktuelle seminokseemner. Disse blir synlige ca. 30 dager før forventet kalving. Venta seminokseemner faller ut av denne rapporten dersom de ikke lenger oppfyller gjeldene krav til avlsverdi.

 

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far)
  • Kalven skal ikke være flerling

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

Kravet til foreldremiddel er satt slik at vi sikter mot å genotype 6000 oksekalver per år. 

 

For tiden listes det ut seminokseemner etter følgende fedre med disse kravene til avlsverdi: 

Oksenr.                

Krav til kalvens avlsverdi
11916 Klove 15
11917 Neteland 21
11928 Haugen 6
11938 Welve 25
11941 Saure 12
11944 Godtland 14
11953 Husby 18
11957 Ljones 6
11962 Aalmo 12
11966 Lora 18
11969 Holmstad 24
11971 Bjerka 19
11975 Reinaamo 27
11976 Blekuenget 20
11978 Gomo 20
11979 Ommelstad 21
11981 Thune 6
11991 Opsvik 24
11993 Melhus 20
11994 Midtskog 26
11996 Slettebo 25
11999 Silde 20
12001 Hansen 16
12002 Snuggerud 24
12004 Aaland 19
12006 Halbostad 24
12009 Maurstad 23
12012 Tveit 15
12015 Vestbygda 29
12017 Kvelprud 23
12018 Gjeilo 6
24020 VR Hjulle 6
24021 VR Hashtag 6
24023 VR Hohde 6
24024 VR Bourne 6
24025 VR Elektro 6
24026 VR Trond 6
24027 VR Volvo P 6
24030 VR Bebob 6
24031 VR Fanof P 6
24039 VR Ture 6

 

I tillegg ønsker vi å genotype alle fødte kalver etter innlegg av NRF-embryo, samt førstefødte kalv etter kviger som er solgt fra Geno etter embryoproduksjon.

For importerte okser av Viking Rød kjøpes det kun inn avkom etter fedre som har vært markedsført i oksekatalogen på papir.

Begrensninger som morfar til kalv

For å unngå at vi lister ut for mange seminokseemner etter spesifikke morfedre og kombinasjoner av far-morfar så er det satt avvikende krav for en del seminokseemner. Av kalver med 11033 Reitan 2, 10923 Prestangen, 11078 Gopollen, 11819 Onstad, 11845 Horneman, 11851 Ranheim og 11855 Skarphol som morfar, listes det kun ut kalver hvor 11916 Klove, 11928 Haugen, 11944 Godtland, 11962 Aalmo og 11971 Bjerka, 12001 Hansen, 12011 Elnes, 12012 Tveit, 12018 Gjeilo, 12021 Lone og 12032 Thorland som far. 

 

Det listes ikke ut kalver med 28005 R Bangkok, 28006 R Facet, 28007 R Fastrup, 28008 R Haslev og 28019 VR Filipe som morfar.

 


Til toppen