Gå til Tekst
Gå til Tekst
Innsamling av DNA

Innsamling av DNA

Det samles inn DNA av seminokseemnene så snart de er meldt inn i Kukontrollen. Det er oppdretteren selv som tar DNA-prøvene ved bruk av en nesesvaber.

Det er viktig at DNA-prøven blir tatt kortest mulig tid etter at kalven er født. Grunnen til dette er at prosessen fra prøven mottas til den endelige vurderingen tas, er tidkrevende. Prøven skal gjennom ulike genetiske tester.

 

Hvis resultatene er bra skal avlsrådgiveren vurdere mor og innrapportere eksteriørdataene til Geno. Deretter blir det tatt en endelig avgjørelse om kjøp eller avslag.

 

Genetiske tester:

  1. Få informasjon om kalven er homozygot horna (HH), homozygot kolla (KK) eller heterozygot kolla (HK). Homozygot kolla er spesielt positivt.
  2. Avdekke et eventuelt feil farskap.
  3. Få informasjon om kalven er bærer av rekesmakgenet. Kalver som er fri for rekegenet kan bli foretrukket fremfor kalver som er bærere dersom de ellers er likeverdige.
  4. Informasjon om kaseinvarianter (teller ikke med i kjøpsvurderingen per i dag).
  5. Genotyping og beregning av genomiske avlsverdier (GS-avlsverdier). Disse har stor betydning i seleksjonsprosessen.

 


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen