Gå til Tekst
Gå til Tekst
Genomisk seleksjon på lavarvelige egenskaper

Genomisk seleksjon på lavarvelige egenskaper

Med ett-stegs genomisk seleksjon styrkes avlsarbeidet for de lavarvelige egenskapene som er inkludert i avlsmålet.

Det har vært spenning knyttet til hvordan sikkerheten ville bli på indekser for lavarvelige egenskaper som for eksempel mastitt og fruktbarhet ved innføring av genomisk seleksjon.

 

Når det nå er regnet avlsverdier basert på metoden ett-stegs genomisk seleksjon for alle egenskapene i avlsmålet, ser vi at sikkerheten ligger i overkant av 0,5 for mange av de lavarvelige egenskapene. Vi finner likevel ingen systematisk sammenheng mellom arvbarheten til egenskapen og sikkerheten på avlsverdien fra ett-stegs genomisk seleksjon.

 

Dette betyr at når vi selekterer unge okser som eliteokser basert på genomisk seleksjon, vil vi ha en reduksjon i sikkerhet på avlsverdiene for de fleste egenskaper sammenlignet med avkomsgransking. Disse resultatene stemmer godt overens med teoretiske utredninger om hvordan genomisk seleksjon fungerer på lavarvelige egenskaper.

 

Selv om sikkerheten på lavarvelige egenskaper er noe lavere ved bruk av genomisk seleksjon sammenliknet med avkomsgransking, får man likevel større avlsframgang fordi generasjonsintervallet med genomisk seleksjon reduseres fra 7 år til 3 år.

 

For å kompensere for en noe lavere sikkerhet på avlsverdiene for lavarvelige egenskaper vil det være nødvendig med fortløpende justeringer av vektlegging mellom egenskaper i avlsmålet. Slik kan man fortsatt oppnå ønsket respons og fremgang på alle egenskaper.


Til toppen