Gå til Tekst
Gå til Tekst
AH1-mutasjonen

AH1-mutasjonen

AH1 er en mutasjon (forandring i DNA) med negativ effekt på fruktbarhet og kalvehelse hos storfe.

AH1 er en såkalt recessiv letal (dødelig) mutasjon, som betyr at hvis genet nedarves fra begge foreldrene kan det medføre dødfødsel. Mutasjonen ble oppdaget i ayrshire-populasjonen i USA i 2014, og på dette tidspunktet var bærerfrekvensen 26 prosent. Bærerfrekvensen av AH1 i NRF er lav. Fram til 2005 var frekvensen nær 0 prosent, mens hos dyr født de siste 5 årene har bærerfrekvensen økt til 4-5 prosent.

Nedarving av AH1-genet

AH1-genet uttrykkes bare negativt hvis kalven arver genet fra både mor og far. I den nye versjonen av Geno avlsplan er det ikke mulig å få forslag på okse som er bærer hvis kua/kviga er bærer. Dette gjelder i hovedsak genotypede kyr/kviger, men hvis dyret ikke er genotypet sjekkes bærerstatus på morfar. 

Utfordring i avlsarbeidet

Det er viktig å legge sterk vekt på fruktbarheten, slik det gjøres i NRF-­avlen, for å ekskludere avlsdyr som er bærere av genetiske defekter. Genetiske defekter gir utfordringer i avls­arbeidet. Det er ønskelig å fjerne ­uheldige genvarianter, og den enkleste måten å gjøre dette på er å utelukke alle bærere i avlsarbeidet. Det vil likevel ikke være optimalt å fjerne bærere som ellers har en god avlsverdi, når hovedmålet er avlsframgang på mange egenskaper.

 

Det vil stadig oppdages nye genvarianter med negativ effekt på viktige egenskaper. Det vil være svært ugunstig å sette en nulltolleranse på alle bærere av en eller flere mutasjoner med negativ effekt da du vil sitte igjen med svært få dyr til å bruke i avlen.


Til toppen