Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nye Geno avlsplan – prøveversjon

Geno jobber med å få på plass en ny versjon av Geno avlsplan. Det ligger en prøveversjon ute med deler av funksjonaliteten til den nye avlsplanen som det er mulig å prøve.

Denne versjonen av avlsplan er ikke ferdig, men det er mulig å teste ut deler av funksjonaliteten. Her får du se oksevalg som er bedre tilpasset dagens avlsopplegg. Det er heller ikke mulighet for å legge inn noen egne valg i denne versjonen. Valg fra den gamle versjonen tas det heller ikke hensyn til. Dette skal det gradvis utvikles ny funksjonalitet for.


Du kan teste prøveversjonen her

Tildeling av okser

 

I prøveversjonen skjer tildelingen av okser etter følgende prinsipper:

  • Kyr/Kviger som det er vanskelig å finne gode okser til prioriteres. Dette vil typisk være dyr med flere svake indekser.
  • For de kvigene /kyrne som har ingen eller få svakheter, prioriteres okser som er lite brukt og oksene med høyest avlsverdi.
  • Med denne tildelingen ønsker vi å oppnå at du som bruker får en besetning med jevnt gode egenskaper på dyra dine, samtidig som vi sørger for at alle eliteoksene blir brukt.

Ellers er det mulig å velge mellom to ulike okseutvalg. Dette har vært et etterspurt ønske for at det skal være samsvar mellom avlsplan og innhold i dunk når nye eliteokser kommer.


Alle NRF-dyr kommer ut med oksevalg. Dette er for å ta høyde for seine omløp.

Grafer over avlsmessig endring

Det er lagt til grafer som viser avlsmessig endring i besetningen de siste 10 årene i sammenligning med landsgjennomsnittet for NRF. Dette gir et overordnet bilde over den avlsmessige trenden i egen besetning i forhold til trenden i NRF-populasjonen.

 

Er dette i samsvar med slik du ønsker at utviklingen skal være? Er det en målrettet avlsplanlegging som har gitt disse resultatene, eller er det tilfeldigheter og en manglende plan som er årsaken?

 

Egenskapene du får grafer over er avlsverdi, melk, kjøtt, fruktbarhet, jurhelse, jur, bein og klauver.

Slik blir den avlsmessige utviklingen presentert

De fargede grafene viser avlsmessig utvikling i besetningen (NRF) de 10 siste år.

 

Her ser du et eksempel på hvordan grafene i prøveversjonen ser ut.

  • Grønn betyr at siste verdi er høyere enn første verdi på grafen (positiv trend).
  • Rød betyr at siste verdi er lavere enn første verdi på grafen (negativ trend).
  • Gul betyr at første og siste verdi på grafen er like (uendret trend).

De svarte grafene viser avlsmessig utvikling i landet (NRF) de 10 siste år.

 

Dra musepekeren langs grafen for å se de enkelte års verdier.

 

Tallet før skråstreken: Gjennomsnittlig avlsverdi på levende NRF-kviger og -kyr i besetningen.

 

Tallet etter skråstreken: Gjennomsnittlig avlsverdi på levende NRF-kviger og -kyr i landet.

Krav til avkom

Det er mulig å legge inn egne krav til indekser på avkommene som planlegges med Geno Avlsplan. Dette gir mulighet til å ha en målrettet strategi for å planlegge kombinasjoner som gir avkom med de egenskapene man ønsker for sin besetning.

 

Det ligger allerede inne generelle krav på en del egenskaper som gjelder dersom du som bruker ikke har satt dine egne. Disse vises i kolonnen «Standard» til venstre for redigeringsfeltet. Nå kan du du legge inn dine egne minimumskrav for indeksene på de egenskapene som er riktig for deg. Merk at for en del eksteriøregenskaper er det også mulig å legge inn maksimumskrav til indeksene.

 

Valgene lagres automatisk når siden lukkes, og det blir kjørt en ny avlsplan som inneholder kravene som er satt.


Dersom det legges inn mange og strenge krav, vil de ikke alltid være mulig å oppfylle. Det vil likevel komme opp oksevalg, som er de som er nærmest til å oppfylle kravene som er satt.

Velg okser

Dersom du har egen dunk, er eierinseminør eller har spesialbestilt doser fra NRF-okser utenom standard eliteokseutvalg, er det nå mulig å legge inn disse oksene, slik at de inkluderes i planen. Merk at du også må legge inn antall ulike kyr de ulike oksene skal komme opp på, ut fra hvor mange doser du har tilgjengelig. Det er også mulig å fjerne okser fra standardutvalget, slik at de ikke blir med på planen.

Videre utvikling av nye Geno Avlsplan

I arbeidet med den nye versjonen av Geno Avlsplan, er planen å gradvis legge til ny funksjonalitet. 

 

Prøv den nye løsningen her, eller gå inn via linken i det gamle avlsplan-programmet. Gi oss gjerne tilbakemelding på hva du synes om løsningen.


Til toppen