Gå til Tekst
Gå til Tekst
Eksteriørvurdering

Eksteriørvurdering

Eksteriørdataene danner grunnlaget for indeksene som beregnes for jur, bein og kropp i avlsverdiberegningene.  

Avlsrådgiverne registrerer og innrapporterer eksteriørvurdering ved bruk av håndholdt enhet (iPhone eller mini-iPad). Applikasjonen som brukes er en felles nordisk løsning kalt Nordic Classification.

 

Noteringsskjema for eksteriørvurdering og oksemorvurdering.

 

Manual for Nordic Classification. 

 

Beregningene i Nordic Classification.

 

Les mer om eksteriøregenskapene som inngår i avlsmålet:

Bein

Jur


Til toppen