Gå til Tekst
Gå til Tekst

Framtidas egenskaper – Hightech fjøs

Bedre og større mengder data om hvert enkelt NRF-dyr og deres slektninger, gir mer effektivt og presist avlsarbeid. Ved å utnytte moderne teknologi, kan vi avle for en enda mer ressurseffektiv og klimavennlig NRF-ku.

Revolusjonen ligger i store mengder nye data i kombinasjon med DNA-informasjon, «stordata». Geno vil jobbe aktivt for å registrere, samle og utnytte slike data for å gjøre avlsarbeidet på NRF enda mer effektivt.

Sensorteknologi

Eksempel på eksisterende sensorteknologi som er verdifull i avlsarbeidet er aktivitetsmålinger og holdregistreringer. Det forventes at det framover stadig vil komme ny slik teknologi på markedet. Data fra melkerobot og tilhørende tilleggsutstyr gir tilgang på mer høyoppløselige og presise målinger. Dette gir store muligheter i avlsarbeidet, både når det gjelder nye og eksisterende egenskaper.

Metangassmåler

Metangassmålere kan måle utslipp på individnivå som gir mulighet for å avle på dyr med lave utslipp. Teknologien finnes, men storskalamålinger av metan og koblingen med andre variabler hos kyrne vil være unikt i verden. Det betyr at det er potensiale for å oppnå avlsmessig framgang for disse egenskapene. Dette gir viktig grunnlag for å vurdere hvordan vi kan inkludere klimaavtrykk i avlsarbeidet.

 

Prosjektet har valgt GreenFeed sitt utstyr som er «state of the art» i verden for å måle klimagass utslipp i vanlig løsdrift. Måleren plasseres som en kraftfôrautomat i fjøset. Denne måler utslipp av klimagassene; metan (CH4), O2 og CO2 på individnivå. Registreringene lagres i «skyen» hvor vi henter de ned igjen for våre beregninger.

 

Her kan du lese mer om GreenFeed-utstyret 

FTIR

Infrarød spektroskopi (FTIR) gir mulighet for å identifisere og kvantifisere ulike kjemiske stoffer, for eksempel fettsyre og proteinsammensetning i melk, fôrutnytting, hormonnivåer med mer. Ved å benytte FTIR-analyseutstyr i melkeroboter kan man dermed drive avlsarbeid for mange nye egenskaper.

OCC

I dag analyseres antallet hvite blodceller i norsk kumelk rutinemessig på grunnlag av en melkeprøve som sendes til laboratoriet. Celletall er en indikator for jurbetennelse. Med en OCC-måler (online cell counter) i melkeroboten kan disse målingene gjøres ved hver melking og analyseres direkte. Dette gir mer presis kunnskap og vil være et viktig supplement for avl for friskere kyr.

 

Les mer om hva celletall i melk er her

3D-Kamera

Funksjonelle dyr med gode jur er viktig. Jureksteriør målt med 3D-kamera kan gi objektive, nøyaktige og mer frekvente målinger. Dette gir høyere presisjon og mer nøyaktig utvelgelse av de dyrene vi skal avle videre på. Automatisk holdvurdering med 3D-kamera er et annet eksempel på bruksområde for bildeanalyseteknologi.

DNA-Informasjon setter prikken over i-en

Alle tidligere og potensielle avlsdyr i NRF-populasjonen er og blir kontinuerlig genotypet. I tillegg er en stor og økende andel av produksjonsdyrene også DNA-kartlagt på samme måte. Verktøyet for å avle fram ei ku med de kvalitetene som framtida trenger, ligger nettopp i det å kombinere all denne detaljerte DNA-informasjonen med alle registreringene fra teknologier som er beskrevet.


Til toppen