Gå til Tekst
Gå til Tekst
Norsk Rødt Fe (NRF) blir grønnere

Norsk Rødt Fe (NRF) blir grønnere

Geno vil avle fram ei enda friskere, mer ressurseffektiv og klimavennlig NRF-ku. Vi skal utstyre noen fjøs i Norge med ny teknologi som kan identifisere nye egenskaper som kan inkluderes i avlsarbeidet på NRF. 

NRF er ei frisk og fruktbar ku med få sykedager og som lett blir drektig. Ved bevisst avl på NRF i over 80 år har norske storfebønder, gjennom sin avlsorganisasjon Geno, bidratt til kontinuerlig forbedring av NRF. 

 

Kua er en drøvtygger som utnytter gras og grovfôr som ikke kan benyttes til menneskemat. To tredeler av Norges dyrkbare areal benyttes til grasproduksjon.

 

Norsk Rødt Fe (NRF) produserer melk og kjøtt med et bredt avlsmål som ivaretar både bærekraft og klima. Nye og store datafangster skal bidra til å gjøre NRF-kua enda grønnere.

Nytt prosjekt med høyteknologifjøs

I dette prosjektet skal Geno utstyre et antall fjøs i hele Norge med ny teknologi og nye metoder som kombineres med eksisterende utstyr og metoder. Målet med prosjektet er å gjøre NRF til den mest klimavennlige kua i verden ved hjelp av ny teknologi.

 

Ved å skaffe oss mer data og økt kunnskap om genetikken knyttet til fôreffektivitet og klimagassproduksjon har Geno som mål å bidra til å redusere utslippene fra kua enda mer.

 

Dette høgteknologi-prosjektet starter Geno opp i 2018 i samarbeid med Felleskjøpet Agri SA, Nortura SA, Tine SA og Animalia AS.

 

Det er bevilget 15,5 millioner kroner over Jordbruksavtalen til dette prosjektet og Geno selv bidrar med tilsvarende. 

 

Prosjektet er helt i startfasen og det er derfor fortsatt mye som må avklares og mange detaljer som må på plass.

NRF-avlen sitt bidrag per idag

Lavt utslipp av klimagasser per enhet av melk og kjøtt gjennom:

  • Effektiv produksjon
  • Få tomdager, god fruktbarhet
  • Få sykedager, god helse
  • melk og kjøtt fra det samme dyret (kombinasjonsku)

Her kan du lese mer om hva vi kan inkludere i avlsarbeidet i framtida


Til toppen