Gå til Tekst
Gå til Tekst
Norsk Rødt Fe (NRF) blir grønnere

Norsk Rødt Fe (NRF) blir grønnere

Geno vil avle fram ei enda friskere, mer ressurseffektiv og klimavennlig NRF-ku. Vi skal utstyre noen fjøs i Norge med ny teknologi som kan identifisere nye egenskaper som kan inkluderes i avlsarbeidet på NRF. 

Kua er en drøvtygger som utnytter gras og grovfôr som ikke kan benyttes til menneskemat. To tredeler av Norges dyrkbare areal benyttes til grasproduksjon.

 

Norsk Rødt Fe (NRF) produserer melk og kjøtt med et bredt avlsmål som ivaretar både bærekraft og klima. Nye og store datafangster skal bidra til å gjøre NRF-kua enda grønnere.

NRF-avlen sitt bidrag per idag

Lavt utslipp av klimagasser per enhet av melk og kjøtt gjennom:

 • Effektiv produksjon
 • Få tomdager, god fruktbarhet
 • Få sykedager, god helse
 • melk og kjøtt fra det samme dyret (kombinasjonsku)

Nytt prosjekt med høyteknologifjøs

I dette prosjektet skal Geno utstyre et antall fjøs i hele Norge med ny teknologi og nye metoder som kombineres med eksisterende utstyr og metoder. Målet med prosjektet er å gjøre NRF til den mest klimavennlige kua i verden ved hjelp av ny teknologi.

Om prosjektet

 • I Jordbruksavtalen 2017-2018 øremerkes 15,5 mill kroner til prosjektet som ledes av Geno. Prosjektleder er Sverre Lang-Ree
 • Næringa selv bidrar med 16 mill kroner. Geno samarbeider med Felleskjøpet Agri SA, Tine SA, Animalia og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås

Målsetting: Rigge et system som legger til rette for å avle for ei ku med stor produksjonskapasitet, god helse og fruktbarhet, god fôrutnytting og lavt utslipp av metangass

 

Vi skal utnytte moderne teknologi ved å:

 • Måle metangassutslipp på individnivå i et utvalg av besetninger
 • Samle annen fenotypeinformasjon på de samme dyrene
 • Genotype alle dyr med disse nye fenotypene

Les om egenskaper som kan måles med ny teknologi her

Hva vil vi ha svar på?

Er det mulig å inkludere metangassutslipp som egenskap i avlsmålet på NRF?

 1. Er det mulig å få nøyaktige målinger på egenskapen?
 2. Er det avlsmessig variasjon mellom kyr?
 3. Hva skjer med andre egenskaper når vi avler for redusert metangassutslipp?

Status i prosjektet

Det er så langt inngått avtaler med 2 besetninger hvor vi i januar 2019 installerer måleutstyr. Dette er:

 1. Senter for husdyrforsøk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås
 2. Mære Landbruksskole i Trøndelag for å teste ut måleutstyret før en går i større skala.

Prosjektet har valgt GreenFeed sitt utstyr som er «state of the art» i verden for å måle klimagass utslipp i vanlig løsdrift. Måleren plasseres som en kraftfôrautomat i fjøset. Denne måler utslipp av klimagassene; metan (CH4), O2 og CO2 på individnivå. Registreringene lagres i «skyen» hvor vi henter de ned igjen for våre beregninger.

 

Her kan du lese mer om GreenFeed-utstyret 

 

Når vi får verifisert at målerne i de 2 første besetningene fungerer som lovet under norske forhold, er planen å utvide til ytterligere 10-12 besetninger i løpet av 2019. Dette for å få nok og nøyaktige nok data til å se om dette kan brukes i avlsarbeidet på NRF videre. Dersom vi lykkes med alt dette vil vi i framtida kunne avle på en rase som er enda mer klimaeffektiv.

 

Se video om prosjektet nedenfor

 

Se videoen på youtube her


Til toppen