Gå til Tekst
Gå til Tekst
Klauvhelse

Klauvhelse

Avlsarbeidet for klauvhelse baserer seg på registreringer i forbindelse med klauvkjæring. Egenskapene som inngår i klauvhelseindeksen er korketrekkerklauv, infeksiøse klauvlidelser og forfangenhetsrelaterte klauvlidelser.

Avlsarbeidet for klauvhelse baserer seg på innrapporterte data fra Helsekort klauv, som også inkluderer elektronisk innrapportering fra klauvskjærere.

 

Det blir beregnet delindekser for en enkelt klauvlidelse (korketrekkerklauv) og to grupper av klauvlidelser (infeksiøse klauvlidelser og forfangenhetsrelaterte klauvlidelser).

Korketrekkerklauv

Her vurderes det om klauven viser tendens til å være vridd (mild) eller er tydelig vridd (alvorlig). Alle forekomster av korketrekkerklauv, fra mild til alvorlig, blir registrert gjennom Helsekort klauv.

 

Vridde klauver som registreres av avlsrådgivere i forbindelse med eksteriørbedømmelse, inngår som en tilleggsinformasjon når indeksen for korketrekkerklauv beregnes.

Infeksiøse klauvlidelser

I infeksiøse klauvlidelser inngår digital dermatitt, mild hudbetennelse, hornforråtnelse og klauvspalteflegmone.

Forfangenhetsrelaterte klauvlidelser

Forfangenhetsrelaterte klauvlidelser består av såleknusning, blødning i sålen, løsning i den hvite linjen og byll i den hvite linje.

Avlsverdiberegninger

Tabellen nedenfor viser vektlegging i klauvindeksen for de enkelte egenskapene.

 

Egenskap Relativ vektlegging, %
Korketrekkerklauv 50
Infeksiøse klauvlidelser 30
Forfangenhetsrelaterte klauvlidelser 20

Innrapporter klauvhelsedata!

Vi oppfordrer alle til å registrere klauvhelse til Kukontrollen så fort som mulig etter klauvkjæring. På den måten får vi inn mest mulig informasjon før avlsverdier skal beregnes.


Til toppen