Gå til Tekst
Gå til Tekst
Lynne

Lynne

Lynne har vært vektet inn i samla avlsverdi siden 1978. Det er bondens vurdering av kuas lynne ved melking som innrapporteres.

I tillegg til at lynne blir vektlagt i avlsmålet skjer det en indirekte seleksjon for lynne både på kyr og okser. Dette skjer hos den enkelte bonde og på oksestasjonene ved at dyr med dårlig lynne blir slaktet.

Utvida kvigeprøve

Fra 1978 til 1989 ble lynne registrert på to måter i de utvida kvigeprøvene. Dels ble bondens vurdering av kvigas lynne ved melking registrert på skjemaet for utmelkingsprøve. I tillegg ble kvigas reaksjon på at en ukjent person foretok kvigemålingsprosedyren rapportert på kvigemålingsskjemaet.

 

Fra 1989 ble det slutt på utmelkingsprøvene og lynne ble da bare registrert i forbindelse med kvigemåling fram til 2001. Opplysningene ble ikke rapportert til Kukontrollen, men sendt direkte til Geno av overassistenten.

Kvigevurdering

Fra og med år 2000 har det kun vært bondens vurdering av kviga ved melking som innrapporteres. Dette er en del av kvigevurderinga og rapporteres som en hendelse til Kukontrollen for alle førstekalvskyr i besetningen som har seminokse som far.

 

Vurderingen og innrapporteringen skal skje minst 30 dager etter at kua har kalva. Dette fordi kua skal ha vendt seg til å bli melket. I tillegg kan tråte i juret gi ubehag og gjøre kua urolig ved melking. Det er derfor en fordel å vente noen uker etter kalving med å vurdere lynnet.

 

Kvigene blir vurdert på skalaen:

1 = Ekstra snill, rolig

2 = Alminnelig

3 = Lei, urolig

 

 

 


Til toppen