Gå til Tekst
Gå til Tekst
Legg vekt på kjøtt og styrk økonomien på melkebruket!

Legg vekt på kjøtt og styrk økonomien på melkebruket!

For å redusere underdekningen av norsk storfekjøtt har økonomien i kjøttproduksjon blitt vesentlig bedre. Dette gir økte inntektsmuligheter for melk- og storfekjøttprodusentene. 

Med bruk av NRF-okser som er gode på kjøtt og bruk av kjøttfesæd på kyr som ikke er tenkt med videre i avlen, vil du kunne oppnå økte inntekter av kjøtt. Fordelen å bruke NRF-okser som er gode på kjøtt, er at du fortsatt beholder muligheten til å rekruttere melkekyr etter disse oksene.  

NRF-okser gode på kjøtt

11330 Sakshaug har en kjøttindeks på 138. Dette kvalifiserte den til å få Nortura sin kjøttpris for 2016. 11330 Sakshaug har 27 i avlsverdi og er blant tilbudsoksene med en sæddosepris på 80,-. Oppdretter er Per Magnus Værdal fra Inderøy. Far til oksen er 10462 Sørmarka og morfar er 23001 Lusi-Kottilan Luiro.

 

Andre eliteokser som er utmerker seg med god kjøttindeks er 11798 Viastua med 123 og 11789 Maele med 121. Disse oksene har henholdsvis 41 og 44 i avlsverdi (etter avlsverdiberegning 20. mars).

Gode slakteoppgjør fra oksestasjonen på Øyer

Okser som ikke blir godkjent for semin på okseuttaket på Øyer går til slakt. Av de 11 NRF-oksene som ble slaktet etter uttaket i november fikk én klassifisering R, fire fikk R- og seks fikk O+.

Vektlegging av kjøtt i avlsmålet for NRF

Kjøtt har 6 prosent vektlegging i avlsmålet for NRF. De slakteopplysningene som brukes i avlsarbeidet er slaktevekt og slakteklasse som hver teller 45 prosent inn i samla kjøttindeks. I tillegg legges det vekt på fettgruppe som teller 10 prosent i samla kjøttindeks.

Utnytt mulighetene i Geno avlsplan

I Geno avlsplan kan du legge vekt på kjøtt om du ønsker det. Egenskapen kjøtt kan legges inn som buskapsegenskap og/eller som individegenskap på enkeltdyr. Programmet vil velge de oksene med god verdier for kjøtt til kyrne med egenskapsvalget kjøtt. Du har også mulighet til å velge kjøttfeokser på kyr du ikke skal ha med videre i avlen.

 

Ta gjerne kontakt med avlrådgiveren din for å diskutere avlsstategi med hensyn på kjøtt i besetningen din. Avlsrådgiveren kan også sette opp avlsplan med dine ønskede valg dersom du ikke bruker Geno avlsplan selv.

 

Finn avlsrådgiveren i ditt distrikt her 


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen