Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kjøtt

Kjøtt

Kjøttproduksjon er en viktig del av inntektene for de fleste mjølkeprodusenter i Norge. Derfor inngår også slakteegenskapene i samla avlsverdi for NRF.

Slakteegenskapene registreres på slakteriene og overføres på individbasis til Kukontrollen.

 

Slakteopplysninger som brukes i avlsarbeidet er:

  • Slaktevekt
  • Slakteklasse
  • Fettgruppe

Det er kun slakteopplysninger om okseslakt som benyttes. Oksene skal være mellom 40 og 121 uker gamle ved slakting og slaktevekt skal være mellom 50 og 500 kg. Disse kravene er satt for å unngå bruk av feilregistreringer i beregningene. Det hentes data fra og med okser slakta i 1988. Det tas hensyn til at klassifiseringssystemet for slakteklasse og fettgruppe i 1996 ble endret  til «Europ».   

Indeksberegninger

Avlsverdier/indekser for slakteegenskapene beregnes med det vi kaller en dyremodell. For å få indekser som i størst mulig grad gjenspeiler individets genetiske verdi, blir det i beregningene tatt hensyn til viktige miljøfaktorer. Disse er:

  • Alder ved slakting
  • År og måned for slakting (generell sesongeffekt)
  • Besetning og år (miljøet i besetningen fra år til år) 

Ved å ta hensyn til alder ved slakting blir egenskapen slaktevekt det som kalles nettotilvekst eller slaktevekttilvekst.  

 

Arvegradene er 0,15 for slaktevekt, 0,19 for slakteklasse og 0,17 for fettgruppe.   

Kjøttindeksen

Delindeksene over sammenveies i kjøttindeksen som inngår i samla avlsverdi for individene. I sammenveiinga teller slaktevekt og slakteklasse 45 prosent hver, mens fettgruppe teller 10 prosent. 


Til toppen