Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kalvingsvansker

Kalvingsvansker

Kalvingsvansker har vært vektet inn i samla avlsverdi siden 1978. Selv om vektleggingen er lav, beholdes egenskapen i avlsmålet for å sikre lette kalvinger.

Egenskapen er definert i oksekatalogen som «kalvingsvansker far til ku» og «kalvingsvansker far til kalv». Med far til ku menes det egenskap hos oksens datter, mens ved far til kalv menes det egenskap hos kalven som oksen er far til.

 

Fram til 1989 ble kalvingsvansker vurdert av bonden og kun rapportert på dyr som ble tatt ut til utvida kvigeprøve. Da ble også kalvingsvansker en del av de ordinære kalvingsopplysningene som rapporteres for alle kalvinger i besetningen.

 

Kodene for kalvingsvansker er (1) ingen vansker, (2) noen vansker, (3) store vansker eller (4) vet ikke.

Kalving som egenskap

Kalving er en sammensatt egenskap som involverer forhold både ved kua og kalven. Størrelse og livskraft hos kalven er påvirket av gener som nedarves både fra mor og far. Fenotypen uttrykkes i kalven og kalles direkte effekt (d).

 

Fødselsveienes utforming og evnen til å ernære fosteret under drektigheten er påvirket av gener som kua arver fra kalvens mormor og morfar. Genene uttrykkes som fenotype hos kua og kalles moreffekt (m).

 

 


Til toppen