Gå til Tekst
Gå til Tekst
Fruktbarhet

Fruktbarhet

Det er viktig for bonden at kua blir drektig til rett tid. God fruktbarhet er derfor en egenskap som rangeres høyt blant mjølkeprodusentene.

Fruktbarhet er en kompleks egenskap som styres av avl, i tillegg til at den påvirkes av flere miljømessige forhold som fôring, lysforhold med mer. 

Ulike fruktbarhetsegenskaper

Kuas fruktbarhet kan deles opp i ulike egenskaper som styres av forskjellige gener:

 

Evnen til å:

  • vise brunst
  • bli drektig ved inseminasjon
  • beholde fosteret
  • komme i syklus etter kalving

Uønsket sammenheng med mjølkeproduksjon

Den største avlsmessige utfordringen i forhold til fruktbarhet er den uønskede sammenhengen med produksjon. Det betyr at gener som gir høy mjølkeproduksjon har en tendens til å virke negativt på fruktbarheten, og vice versa. 

Flere egenskaper i fruktbarhetsindeksen

Tidligere har fruktbarhetsindeksen på NRF inkludert opplysninger om ikke-omløp på kviger og kyr. Det beskriver kviga/kua sin evne til å bli drektig ved inseminasjon. Nå er dette endret til antall inseminasjoner en kvige/ku trenger for å bli drektig.

 

Fruktbarhetsindeksen inneholder i tillegg opplysninger om kuas evne til å komme i brunst etter kalving. Denne egenskapen er beskrevet som antall dager fra kalving til første inseminasjon.

 

Fruktbarhetsindeksen er satt sammen av følgende tre fruktbarhetsegenskaper:

  • Antall inseminasjoner bak en drektighet for kviger
  • Antall inseminasjoner bak en drektighet for mjølkekyr
  • Mjølkekyrnes (1.-3. laktasjon) evne til å komme i syklus etter kalving.

Dagens fruktbarhetsindeks inneholder betydelig mer informasjon enn den gjorde før, og den har generelt større fokus på mjølkekyr, framfor kviger. Fruktbarhetsindeksen er derfor et sterkt redskap for å velge ut okser med gode gener for hunndyrfruktbarhet.


Til toppen