Gå til Tekst
Gå til Tekst
Bein

Bein

Beinindeksen består av beinstilling og kodeledd. Disse egenskapene registreres av avlsrådgivere ved eksteriørvurdering. 

Avlsarbeidet for bein baserer seg kun på registreringer utført av avlsrådgiverne. Det blir beregnet delindekser for tre egenskaper: 

  • Beinstilling    
  • Kodeledd    
  • Hasevinkel 
Beinstilling og kodeledd inngår i en samlet indeks for bein. 

Beinstilling

Denne egenskapen vurderes bakfra, der man ser på linjene fra hasene til klauvene. Når disse linjene er parallelle, er beinstillingen korrekt. Hvis hasene er tett ved hverandre blir luftrommet mellom hasene betydelig mindre enn mellom klauvene. Hvis avstanden er større mellom hasene enn mellom klauvene er dyret «hjulbeint». 

Kodeledd

Egenskapen vurderes på bakbeina og beskriver graden av å være steil eller mjuk i kodene. Høy indeks for kodeledd gir steile koder. 

Hasevinkel 

Hasevinkel inngår ikke i samleindeksen for bein og klauver. Dette fordi middelet ligger svært nært optimalverdien. Hasevinkel vurderes fra siden. Den optimale hasevinkelen er mellom 150-155 grader. En større vinkel betyr at hasen er rett, mens en mindre vinkel betyr at hasen er kroket. 

 

Tabellen viser vektlegging i beinindeksen for de enkelte egenskapene. 
Egenskap Relativ vekt, %
Kodeledd 50
Beinstilling 50
Hasevinkel 0

 

 


Til toppen