Gå til Tekst
Gå til Tekst
Avlsmålet for NRF

Avlsmålet for NRF

Avlsmålet for Norsk Rødt Fe (NRF) angir hvilke egenskaper som skal ha betydning ved utvelgelse av eliteokser og hvor mye de ulike egenskapene skal vektlegges. Det er medlemmene i Geno som bestemmer retningen for avlsmålet.

Gjennom avlsarbeidet for NRF skal norske mjølkeprodusenter få ei ku som er frisk og fruktbar, har god produksjon av mjølk og kjøtt, god livskraft, et funksjonelt jur, god kropp, sterke bein og godt lynne.

Bredt avlsmål

Avlsmålet for NRF er svært bredt ved at mange egenskaper er inkludert. Et slikt avlsmål reduserer faren for innavl. Melk, jur, jurhelse og fruktbarhet er det som i dag dominerer i avlsmålet. I tillegg er kjøtt, klauvhelse, bein, utmelkingshastighet, lekkasje, kryssretning, lynne, andre sjukdommer, dødfødsler, kalvingsvansker og kollethet med i avlsmålet.

 

Noen av disse egenskapene er igjen oppdelt i mange underegenskaper med forskjellig vektlegging som bestemmer verdien av hovedegenskapen. Vi har mer enn 40 egenskaper som inngår i avlsmålet.

 

NRF-avlen skiller seg ut internasjonalt ved sitt brede avlsmål. Dette er en av årsakene til at NRF-populasjonen har vakt stor interesse internasjonalt.

 

Avlmålet for NRF gjeldende fra juni 2019

Egenskap

Vektlegging (%)

Respons*

Melk

27

0,51

Jur

20,5

0,55

Jurhelse

13,4

0,34

Fruktbarhet

11,4

0,15

Kjøtt

9,4

0,14

Klauvhelse

3,8

0,05

Utmelkingshastighet

2

0,03

Kryssvinkel

1,4

-0,07

Bein

2,5

0,12

Kalvingsvansker far til kalv

0,6

0,15

Kalvingsvansker far til ku

0,9

-0,05

Lekkasje

0,5

-0,02

Lynne

0,5

0,24

Andre Sykdommer 0,3 0,03

Dødfødsler far til kalv

0,3 0,06

Dødfødsler far til ku

0,3 0,04

Kollethet

5,3 0,04

*Responsen er definert som hvor stor forbedring det blir på en delegenskap, gitt at totalindeksen forbedres med 1 poeng

Vektlegging av egenskaper

Diskusjonen omkring vektlegging av egenskaper, har tidligere basert seg på en prosentvis fordeling av vekttall. Vi vet at egenskapene har ulik arvegrad, at det finnes avlsmessige sammenhenger mellom egenskapene og at sikkerheten med det vil være forskjellig. Det, i tillegg til vektfordelingen, påvirker mulighetene for å oppnå avlsmessig framgang. Det er derfor viktig å ha fokus på responsen framfor prosentfordelingene av vekttallene.

 

Geno har utviklet et verktøy som gir mulighet for å fastsette vekter ut fra en ønsket respons. Med GS og bruk av unge okser, er generasjonsintervallet redusert, og det er blitt ekstra viktig å kontinuerlig observerer avlsmessig endring for alle egenskapene, slik at det kan tas grep i tide. Derfor vil avlsmålet justeres fortløpende.

 

Les mer om endringen som ble gjort i juni i Buskap 2-2019

 

Her finner du mer informasjon om egenskapene i avlsmålet

 

Her kan du lese om Genomisk seleksjon i NRF-avlen


Til toppen