Gå til Tekst
Gå til Tekst
Avlsmålet for NRF

Avlsmålet for NRF

Avlsmålet for Norsk Rødt Fe (NRF) angir hvilke egenskaper som skal ha betydning ved utvelgelse av eliteokser og hvor mye de ulike egenskapene skal vektlegges. Det er medlemmene i Geno som bestemmer retningen for avlsmålet.

Gjennom avlsarbeidet for NRF skal norske mjølkeprodusenter få ei ku som er frisk og fruktbar, har god produksjon av mjølk og kjøtt, god livskraft, et funksjonelt jur, god kropp, sterke bein og godt lynne.

Bredt avlsmål

Avlsmålet for NRF er svært bredt ved at mange egenskaper er inkludert. Et slikt avlsmål reduserer faren for innavl. Mjølk, jur, jurhelse og fruktbarhet er det som i dag dominerer i avlsmålet. I tillegg er kjøtt, klauvhelse, bein, kryssretning, lynne, andre sjukdommer, dødfødsler og kalvingsvansker med i avlsmålet.

 

Disse egenskapene er igjen oppdelt i mange underegenskaper med forskjellig vektlegging som bestemmer verdien av hovedegenskapen. Vi har mer enn 40 egenskaper som inngår i avlsmålet.

 

NRF-avlen skiller seg ut internasjonalt ved sitt brede avlsmål. Dette er en av årsakene til at NRF-populasjonen har vakt stor interesse internasjonalt.

 

Avlmålet for NRF gjeldende fra juni 2017

Egenskap

Vektlegging (%)

Respons når samla avlsverdi øker med 10 poeng

Mjølk

23,53

3,7 indekspoeng

Jur

22,56

6,3 indekspoeng

Jurhelse

15,66

4,2 indekspoeng

Fruktbarhet

13,87

2,9 indekspoeng

Kjøtt

7,16

0,8 indekspoeng

Klauvhelse

4,02

0,5 indekspoeng

Utmelkingshastighet

3,76

0,0 indekspoeng

Kryssvinkel

3,74

0,0 indekspoeng

Bein

2,18

1,4 indekspoeng

Kalvingsvansker far til kalv

0,98

0,4 indekspoeng

Kalvingsvansker far til ku

0,68

1,5 indekspoeng

Lekkasje

0,53

0,0 indekspoeng

Lynne

0,42

2,6 indekspoeng
Andre Sykdommer 0,35 0,4 indekspoeng

Dødfødsler far til kalv

0,29 0,9 indekspoeng

Dødfødsler far til ku

0,26 0,5 indekspoeng

Vektlegging av egenskaper

Diskusjonen omkring vektlegging av egenskaper, har tidligere basert seg på en prosentvis fordeling av vekttall. Vi vet at egenskapene har ulik arvegrad, at det finnes avlsmessige sammenhenger mellom egenskapene og at sikkerheten med det vil være forskjellig. Det vil, i tillegg til vektfordelingen, påvirke mulighetene for å oppnå avlsmessig framgang. Det er viktig å ha fokus på responsen framfor prosentfordelingene av vekttallene.

 

Geno har utviklet et verktøy som gir mulighet for å fastsette vekter ut fra en ønsket respons. Med GS og bruk av unge okser, er generasjonsintervallet redusert, og det er blitt ekstra viktig å kontinuerlig observerer avlsmessig endring for alle egenskapene, slik at det kan tas grep i tide. Derfor vil avlsmålet justeres fortløpende.

 

Les mer om endringen som ble gjort i juni i Buskap 5-2017

 

Her finner du mer informasjon om egenskapene i avlsmålet

 

Her kan du lese om Genomisk seleksjon i NRF-avlen


Til toppen