Gå til Tekst
Gå til Tekst
Datoer for eliteokseuttak

Datoer for eliteokseuttak

Det er fire uttak av eliteokser i 2018: Januar, april, september og november. Nedenfor finner du oversikt over datoene. 

Her er oversikt over datoene for utvalg av nye eliteokser i 2018. Ta forbehold om at det kan komme små justeringer.

 

Eliteokseutvalg  i 2018 1-2018 2-2018  3-2018 4-2018

Frister for innrapportering av eksteriørdata

28.jan 3.apr 3.sept 5.nov
Offentliggjøring av nytt eliteokseuttak 11.jan 25.apr 19.sept 21.nov
Oppdatert oversikt over eliteoksene i oksekatalogen på web 11.jan 25.apr 19.sept 21.nov
Nye eliteokser er på plass i Geno avlsplan 11.jan 25.apr 19.sept 21.nov

*Utkjøring av sæd fra nye eliteokser starter

15.jan 2.mai 1.okt 3.des
Papirkatalogen leveres posten og sendes ut sammen med Buskap fra 5.feb 14.mai 15.okt

10.des

 

* De nye oksene er ute i alle dunkene i løpet av en 6-ukers periode fra utkjøringen starter. Du finner mer informasjon om utsending av sæd under Sædruter


Til toppen