Gå til Tekst
Gå til Tekst
Datoer for eliteokseuttak

Datoer for eliteokseuttak

Det er fire uttak av eliteokser i 2018: Januar, april, september og november. Nedenfor finner du oversikt over datoene. 

Her er oversikt over datoene for utvalg av nye eliteokser i 2018 og 2019. Ta forbehold om at det kan komme små justeringer.

 

Eliteokseutvalg  i 2018 1-2018 2-2018  3-2018 4-2018

Frister for innrapportering av eksteriørdata

28.jan 3.apr 3.sept 5.nov
Offentliggjøring av nytt eliteokseuttak 11.jan 25.apr 19.sept 21.nov
Oppdatert oversikt over eliteoksene i oksekatalogen på web 11.jan 25.apr 19.sept 21.nov
Nye eliteokser er på plass i Geno avlsplan 11.jan 25.apr 19.sept 21.nov

*Utkjøring av sæd fra nye eliteokser starter

15.jan 2.mai 1.okt 3.des
Papirkatalogen leveres posten og sendes ut sammen med Buskap fra 5.feb 14.mai 15.okt

10.des

 

* De nye oksene er ute i alle dunkene i løpet av en 6-ukers periode fra utkjøringen starter. Du finner mer informasjon om utsending av sæd under Sædruter

 

Eliteokseutvalg  i 2019 1-2019  2-2019  3-2019 4-2019
Offentliggjøring av nytt eliteokseuttak  7.feb   9.mai 10.okt  5.des

Oppdatert oversikt over eliteoksene i oksekatalogen på web

 7.feb   9.mai 10.okt  5.des
Nye eliteokser er på plass i Geno avlsplan  7.feb   9.mai 10.okt  5.des
Papirkatalogen leveres posten og sendes ut sammen med Buskap fra  4.feb 13.mai 14.okt  9.des

*Utkjøring av sæd fra nye eliteokser starter

11.feb 13.mai 14.okt  9.des

Til toppen