Gå til Tekst
Gå til Tekst
Oppgave svineproduksjon

Oppgave svineproduksjon

Oppgavene løses som gruppeoppgaver. Gruppene kan bestå av 2-5 elever. Oppgavene er praktisk rettet og tar opp spørsmål og problemstillinger som den enkelte bonde står overfor i sin daglige drift av gården. 

Oppgavene tar utgangspunkt i årsutskrifter og produksjonsrapporter i kontrollen.

 

Hver skole sender inn de beste besvarelsene, men maksimum to oppgavesett per produksjon.

 

Svineoppgave 2019

 

Vedlegg

Produksjonsrapport purker
Tomdagerapport 

Årsstatistikk 2017
Svin nr.7-2018
Svin nr. 8-2018

 

Annet fagstoff

Ingris

Mindre enn 2,5 FEg pr kg tilvekst

Smittebeskyttelse

Store kull 

Samvirke

Nortura som markedsregulator 

 

Retningslinjer for oppgaveskrivingen:

  • Maksimum 10 sider
  • 12 pkt. skriftstørrelse
  • 1 ½ linjeavstand
  • 2.5 cm venstre marg
  • Standard topp- og bunnmarg
  • Forside og kildeliste (kommer i tillegg til de 10 sidene i oppgaven)

Vi ber om at disse retningslinjene overholdes.

 

Besvarelsen sendes:

E-post: eva.husaas@geno.no, merket «husdyrtreff» i emnefeltet. Filen sendes i PDF format.

 

Leveringsfrist: 26.april 2019

 

På forsiden skal det stå:

  • Fullt navn (fornavn og etternavn) på alle deltakerne i gruppa
  • Hvilken skole besvarelsen er fra
  • Navn på kontaktlærer og klassetrinn (og ev. merkes med voksenagronom hvis det er en voksenklasse).

Vi ber om at kontaktlærer undersøker at disse opplysningene er korrekte før oppgaven leveres. 


Til toppen