Gå til Tekst
Gå til Tekst
Oppgave Storfe – melkeproduksjon

Oppgave Storfe – melkeproduksjon

Oppgavene løses som gruppeoppgaver. Gruppene kan bestå av 2-5 elever. Oppgavene er praktisk rettet og tar opp spørsmål og problemstillinger som den enkelte bonde står overfor i sin daglige drift av gården. 

Oppgavene tar utgangspunkt i årsutskrifter og produksjonsrapporter i kontrollen.

 

Hver skole sender inn de beste besvarelsene, men maksimum to oppgaver per produksjon.

 

Storfeoppgave melkeproduksjon 2020

 

Annet fagstoff:

Samvirke

Tine som markedsregulator

Bruksdyrkrysning

Brosjyrer fra Tine

Nortura temaark: Fôring av okser til slakt

Nortura temaark: Tips til oppstalling av storfe

Nortura temaark: Slaktekvalitet

Nortura temaark: Kalveoppdrett oksekjøttproduksjon

Retningslinjer for oppgaveskrivingen:

  • Maksimum 10 sider
  • 12 pkt. skriftstørrelse
  • 1 ½ linjeavstand
  • 2.5 cm venstre marg
  • Standard topp- og bunnmarg
  • Forside og kildeliste (kommer i tillegg til de 10 sidene i oppgaven)

Vi ber om at disse retningslinjene overholdes.

 

Besvarelsen sendes:

E-post: eva.husaas@geno.no, merket «husdyrtreff» i emnefeltet. Filen sendes i PDF format.

 

Ny leveringsfrist: 29. april 2020

 

 

På forsiden skal det stå:

  • Fullt navn (fornavn og etternavn) på alle deltakerne i gruppa
  • Hvilken skole besvarelsen er fra
  • Navn på kontaktlærer og klassetrinn (og ev. merkes med voksenagronom hvis det er en voksenklasse).

Vi ber om at kontaktlærer undersøker at disse opplysningene er korrekte før oppgaven leveres. 

 


Til toppen