Gå til Tekst
Gå til Tekst
Oppgave fjørfeproduksjon

Oppgave fjørfeproduksjon

Oppgavene løses som gruppeoppgaver. Gruppene kan bestå av 2-5 elever. 

Oppgavene er praktisk rettet og tar opp spørsmål og problemstillinger som den enkelte bonde står overfor i sin daglige drift av gården. De tar utgangspunkt i årsutskrifter og produksjonsrapporter i kontrollen.

 

Hver skole sender inn de beste besvarelsene, men maksimum to oppgavesett per produksjon. 

 

Fjørfeoppgave 2019

 

Vedlegg

Kyllingprodusent 1

Kyllingprodusent 2
Fra innsett til slakting, støtteark
Fjørfekjøttproduksjonen i et eggeskall

Hvordan få et velfungerende anlegg

Samvirke

Nortura som markedsregulator

 

Retningslinjer for oppgaveskrivingen:

  • Maksimum 10 sider
  • 12 pkt. skriftstørrelse
  • 1 ½ linjeavstand
  • 2.5 cm venstre marg
  • Standard topp- og bunnmarg
  • Forside og kildeliste (kommer i tillegg til de 10 sidene i oppgaven)

Vi ber om at disse retningslinjene overholdes.

 

Besvarelsen sendes:

E-post: eva.husaas@geno.no, merket «husdyrtreff» i emnefeltet. Filen sendes i PDF-format.

 

Leveringsfrist: 26.april 2019

 

På forsiden skal det stå:

  • Fullt navn (fornavn og etternavn) på alle deltakerne i gruppa
  • Hvilken skole besvarelsen er fra
  • Navn på kontaktlærer og klassetrinn (og ev. merkes med voksenagronom hvis det er en voksenklasse).

Vi ber om at kontaktlærer undersøker at disse opplysningene er korrekte før oppgaven leveres. 


Til toppen