Gå til Tekst
Gå til Tekst
Webforedrag og video

Webforedrag og video

Vi har laget en del fagforedrag og videoer på web slik at du kan spille dem av akkurat når det passer deg best. 

Alle videoene/foredragene ligger på YouTube.  

 

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 2-2020

Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra mai 2020.

 

Geno Avlsplan – Individvalg (2020)

Anne Guro Larsgard viser hvordan man bruker funksjonen «individvalg» i Geno Avlsplan.

 

Geno Avlsplan – Indeks på avkom (2020)

Anne Guro Larsgard viser hvordan man bruker funksjonen «indeks på avkom» i Geno Avlsplan.

 

Geno Avlsplan – Hvordan sette krav til avkom (2020)

Anne Guro Larsgard viser hvordan man setter krav til avkom i Geno Avlsplan.

 

Geno Avlsplan – på mobil (2020)

 

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 1-2020

Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra februar 2020.

 

Hvordan enkelt lage en smittesluse i et gammelt fjøs? (2020)

Denne videoen viser et eksempel på hvordan man enkelt kan lage en smittesluse i et gammelt fjøs.  

 

REDX – Kjønnsseparert sæd (2020)

 

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 4-2019 v/Hans Storlien

Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra desember 2019

 

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 3-2019 v/Hans Storlien

Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra oktober 2019

 

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 2-2019 v/Hans Storlien

Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra mai 2019

 

Gjennomgang av NRF-eliteokser etter eliteokseuttak 1-2019 v/Hans Storlien

Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra februar 2019

 

NRF og klima - Hightech fjøs prosjektet v/Sverre Lang-Ree (2018)

Avl for klimavennlig storfe – En introduksjon til hva Geno skal jobbe med med tanke på klima.

 

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 4-2018 v/Hans Storlien

Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra desember 2018

 

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 3-2018 v/Hans Storlien

Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra oktober 2018

 

PAG drektighetstest - Hva, hvordan og hvorfor v/Per Gillund (2018)

Per Gillund går igjennom hva PAG er, hvordan bestille og ta testen, samt hvorfor man bør ta drektighetstest. OBS! melkeprøven skal tas i OLA-beger med bromopoltablett før det helles over i speneprøveglass. 

 

NRF-embryo – Hva, Hvordan og Hvorfor v/Hans Storlien og Knut Ingolf Dragset (2018)

Hans Storlien (markedssjef Geno) og Knut Ingolf Dragset (veterinær, Geno),  går igjennom hva et embryo er, hvorfor kjøpe embryo og hvordan bestille.

 

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 2-2018 v/Hans Storlien

Hans Storlien tar en gjennomgang av NRF-eliteokser fra mai 2018.

 

Hvordan finne GS-resultater etter GS-test av NRF-hunndyr v/Ingunn Nævdal (2018)

Ingunn Nævdal, Geno, viser hvor man finner detaljert liste over indekser for genotypede dyr på medlem.tine.no.

 

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 1-2018 v/Hans Storlien

Hans Storlien går igjennom de nye NRF-eliteoksene fra januar 2018

 

Praktiske løsninger for smittebeskyttelse v/knut Ingolf Dragset (2017)

Knut Ingolf Dragset, veterinær i Geno, går igjennom praktiske løsninger for hvordan man kan beskytte seg mot smittsomme sykdommer på melkebruket.

 

Nye verktøy i fruktbarhetsstyringa v/Per Gillund (2017)

Per Gillund, veterinær i Geno, går igjennom nye verktøy i fruktbarhetsstyringa. 

 

Ikke bare ei ku (2017)

video om avlsarbeidet på NRF (Norsk Rødt Fe)

 

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 3-2017 v/ Hans Storlien

Hans storlien går igjennom de nye NRF-eliteoksene fra oktober 2017.

 

Innføring i spesialbestilling av sæd i oksekatalogen v/Ingunn Nævdal (2017)

I denne videoen går Ingunn Nævdal gjennom steg for steg hvordan man spesialbestiller oksesæd i oksekatalogen.geno.no

 

Hans Storlien tar en gjennomgang av eliteoksene fra eliteokseuttak 2-2017

 

Innføring i Heatime RuminAct  v/Simon K. Reisvaag (2017)

Simon K. Reisvaag gir en innføring i hvordan Heatime RuminAct-systemet fungerer.

 

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 1-2017 v/Hans Storlien (2017)

Hans Storlien tar en gjennomgang av eliteoksene fra eliteokseuttak 1-2017

 

NRF-kuas historie fra 1935 til idag (2016)

Denne videoen går kort igjennom NRF-kuas historie fra 1935 til idag.

 

Genomisk seleksjon(GS) del 1 – Hva er GS? v/Øyvind Nordbø (2016)

I dette webforedraget er det gjennomgang av litt grunnleggende genetikk, hva en SNP er og hvordan vi bruker genomisk seleksjon i avlsarbeidet.

 

Genomisk seleksjon(GS) del 2: Hvorfor GS? v/Trygve R. Solberg (2016)

Her går foredragsholder gjennom bakgrunnen for at Geno har valgt å gå over til genomisk seleksjon.

 

Genomisk seleksjon(GS) del 3 – Praktiske konsekvenser v/ Anne Guro Larsgard og Hans Storlien (2016)

Omhandler gjennomgang av avlsplanlegging i nytt avlsopplegg med genomisk seleksjon. 

 

Gjennomgang av rapporteringsprogram for klauvskjærere v/Åse Margrethe Sogstad, Tine

 

Nye eksteriørlister på medlem.tine.no v/Anne Guro Larsgard (2014)

 

Nordic Classification v/Anne Guro Larsgard (2014)

 

Ny Rapport for seminokseemner v/Ingunn Nævdal (2014) 

 

Webinarer 2013 og tidligere

 

Diagnostisering og registrering av klauvlidelser v/Åse Margrethe Sogstad, Tine (2013)


Avl for bedre klauvhelse v/Cecilie Ødegård (2013)

Hvordan maksimere kjøttproduksjonen på mjølkebruket? v/Vegard Urset, Tyr (2013)

Grunnleggende brunstkurs v/Simon Reisvaag (2013)
Omhandler ulike brunstsymtomer, hvordan tolke brunstsymptomene og gjennomføre god brunstkontroll. Hvordan bestemme riktig inseminasjonstidspunkt omtales også.

 

Endringer i seminrapportering v/Tore Søgård og Terje Bråten (2013)

Lean i besetningen v/Sverre Lang-Ree (2012)
Webforedrag om hva Lean er og hvordan kan man bruke dette verktøyet i egen besetning. 


Fôringas innvirkning på fruktbarheten v/Per Gillund (2012)

Webforedraget omhandler hvordan energitilgangen virker inn på stoffskiftet, hormonsamspillet og fruktbarheten. Det omhandler også hvordan en kan holdvurdere kyr og styre holdet for å oppnå god fruktbarhet. 


Til toppen