Gå til Tekst
Gå til Tekst
Webforedrag

Webforedrag

Vi har laget en del fagforedrag og videoer på web slik at du kan spille dem av akkurat når det passer deg best. 

Alle videoene/foredragene ligger på YouTube.  

 

Praktiske løsninger for smittebeskyttelse v/knut Ingolf Dragset (2017)

Knut Ingolf Dragset, veterinær i Geno, går igjennom praktiske løsninger for hvordan man kan beskytte seg mot smittsomme sykdommer på melkebruket.

 

Nye verktøy i fruktbarhetsstyringa v/Per Gillund (2017)

Per Gillund, veterinær i Geno, går igjennom nye verktøy i fruktbarhetsstyringa. 

 

Ikke bare ei ku (2017)

video om avlsarbeidet på NRF (Norsk Rødt Fe)

 

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 3-2017 v/ Hans Storlien

Hans storlien går igjennom de nye NRF-eliteoksene fra oktober 2017.

 

Innføring i spesialbestilling av sæd i oksekatalogen v/Ingunn Nævdal (2017)

I denne videoen går Ingunn Nævdal gjennom steg for steg hvordan man spesialbestiller oksesæd i oksekatalogen.geno.no

 

Hans Storlien tar en gjennomgang av eliteoksene fra eliteokseuttak 2-2017

 

Innføring i Heatime RuminAct  v/Simon K. Reisvaag (2017)

Simon K. Reisvaag gir en innføring i hvordan Heatime RuminAct-systemet fungerer.

 

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 1-2017 v/Hans Storlien (2017)

Hans Storlien tar en gjennomgang av eliteoksene fra eliteokseuttak 1-2017

 

NRF-kuas historie fra 1935 til idag (2016)

Denne videoen går kort igjennom NRF-kuas historie fra 1935 til idag.

 

Genomisk seleksjon(GS) del 1 – Hva er GS? v/Øyvind Nordbø (2016)

I dette webforedraget er det gjennomgang av litt grunnleggende genetikk, hva en SNP er og hvordan vi bruker genomisk seleksjon i avlsarbeidet.

 

Genomisk seleksjon(GS) del 2: Hvorfor GS? v/Trygve R. Solberg (2016)

Her går foredragsholder gjennom bakgrunnen for at Geno har valgt å gå over til genomisk seleksjon.

 

Genomisk seleksjon(GS) del 3 – Praktiske konsekvenser v/ Anne Guro Larsgard og Hans Storlien (2016)

Omhandler gjennomgang av avlsplanlegging i nytt avlsopplegg med genomisk seleksjon. 

 

Gjennomgang av rapporteringsprogram for klauvskjærere v/Åse Margrethe Sogstad, Tine

 

Nye eksteriørlister på medlem.tine.no v/Anne Guro Larsgard (2014)

 

Nordic Classification v/Anne Guro Larsgard (2014)

 

Ny Rapport for seminokseemner v/Ingunn Nævdal (2014) 

 

Webinarer 2013 og tidligere

 

Diagnostisering og registrering av klauvlidelser v/Åse Margrethe Sogstad, Tine (2013)


Avl for bedre klauvhelse v/Cecilie Ødegård (2013)

Hvordan maksimere kjøttproduksjonen på mjølkebruket? v/Vegard Urset, Tyr (2013)

Grunnleggende brunstkurs v/Simon Reisvaag (2013)
Omhandler ulike brunstsymtomer, hvordan tolke brunstsymptomene og gjennomføre god brunstkontroll. Hvordan bestemme riktig inseminasjonstidspunkt omtales også.

 

Endringer i seminrapportering v/Tore Søgård og Terje Bråten (2013)

Lean i besetningen v/Sverre Lang-Ree (2012)
Webforedrag om hva Lean er og hvordan kan man bruke dette verktøyet i egen besetning. 


Fôringas innvirkning på fruktbarheten v/Per Gillund (2012)

Webforedraget omhandler hvordan energitilgangen virker inn på stoffskiftet, hormonsamspillet og fruktbarheten. Det omhandler også hvordan en kan holdvurdere kyr og styre holdet for å oppnå god fruktbarhet. 


Til toppen