Gå til Tekst
Gå til Tekst
Modul 4 – Management og reproduksjonsstyring

Modul 4 – Management og reproduksjonsstyring

Noen av temaene for denne modulen er fruktbarhetsmål, styringsverktøy, økonomisk gevinst ved god fruktbarhet med mer. 

Etter denne modulen skal du kunne:

 • Kunne bruke fruktbarhetsmål, nøkkeltal og ulike teknologiske styringsverktøy aktivt i fruktbarhetsarbeidet
 • Kunne styre sin besetning på best mulig måte i forhold til fruktbarhet og ha en forståelse av økonomisk gevinst av dette arbeidet
 • Kjenne til hvordan man bruke spesialsæd og embryo på riktig måte for sin besetning

Innhold modul 4

Dag 1:

 • Styring og kontroll med fruktbarheten
  • Nøkkeltall for fruktbarhet
  • Fruktbarhetsverktøy og apper
  • Bedriftstyringssystemer
 • Management og klima – frisk og fruktbar ku reduserer klimaavtrykket
 • Avlsplan og styring i egen besetning
 • Hvordan bruke SpermVital og RedX riktig
 • Bruk av embryo - praktisk og som avlstiltak
 • Arbeid med gruppeoppgaver

Dag 2:

 • Hvorfor og hvordan unngå bruk av gårdsoksen
 • Tilrettelegging for inseminering
 • Smitteforebygging i inseminasjonsarbeidet
 • Drektighetskontroll og PAG-test
 • Økonomisk gevinst ved god fruktbarhet
 • Hva kan veterinæren tilby av fruktbarhetstjenester

Forberedelse

Før kursstart får alle deltakere tilgang til nettbasert fagstoff som kursforberedelse.

Pris

Kursavgiften inkluderer kursmateriell og lunsj.

Oppdaterte priser kommer høsten 2020.

Tilgjengelige kurs

Når vi har kurs tilgjengelige for påmelding i modul 4, legger vi ut et skjema nederst på denne siden.

Om Cand.KU™

Hver modul er et selvstendig kurs, og deltakerne vil få kursbevis etter å ha tatt én enkelt modul. En deltaker som har tatt fire av fem moduler vil få diplom og oppnå tittelen Cand.KU™.

 

Det er valgfritt hvor mange moduler man vil ta og i hvilken rekkefølge man vil ta modulene.

 


Til toppen