Gå til Tekst
Gå til Tekst

Storfeskolen – Cand.KU™

Storfeskolen er et utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl, som primært er rettet mot melkeprodusenter. Det deles inn i fem moduler med ulike temaer. 

Hver modul er et selvstendig kurs, og deltakerne vil få kursbevis etter å ha tatt én enkelt modul. En deltaker som har tatt fire av fem moduler vil få diplom og oppnå tittelen Cand.KU™. 

Det er valgfritt hvor mange moduler man vil ta og når, hvor, og i hvilken rekkefølge man vil ta modulene.

Geno ønsker å legge én Storfeskole-modul til hver markedsuke, slik at alle fem modulene blir avholdt én gang per år på ulike steder i Norge. I løpet av en fem års periode har da samtlige moduler blitt avholdt i hver region.

Her er datoene for Storfeskolemodulene i 2019: 

  • Modul 1: 16.-17.januar på Øksnevad VGS 
  • Modul 2: 6.-7.februar på Voss VGS 
  • Modul 3: 24.-25. april på Mosjøen VGS 
  • Modul 4: (Obs! ny dato)14.-15. januar 2020, Mære Landbruksskole
  • Modul 5: 20.-21. november, Store Ree avlsstasjon

Til toppen