Gå til Tekst
Gå til Tekst

Storfeskolen – Cand.KU™

Storfeskolen er et utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl, som primært er rettet mot melkeprodusenter. Det deles inn i fem moduler med ulike temaer. 

Hver modul er et selvstendig kurs, og deltakerne vil få kursbevis etter å ha tatt én enkelt modul. En deltaker som har tatt fire av fem moduler vil få diplom og oppnå tittelen Cand.KU™. 

Det er valgfritt hvor mange moduler man vil ta og i hvilken rekkefølge man vil ta modulene.

Det er pr nå ikke satt opp nye moduler i storfeskolen. Dato og sted for kommende moduler vil legges ut i løpet av august 2020.

Klikk deg inn og les mer om de ulike modulene under.

Til toppen