Gå til Tekst
Gå til Tekst

Mattilsynets krav for å få tillatelse til å inseminere i egen besetning

Eierinseminasjon er regulert i Lovdata sin Forskrift om kunstig sædoverføring for husdyr utført av andre enn veterinær av 06.03.95, §4, og det er Mattilsynet som gir tillatelse til eierinseminering.

I tillegg til godkjent kurs i eierinseminering, slik Geno tilbyr, stiller Mattilsynet følgende krav for å gi tillatelse til eierinseminasjon:

 

1. Det må dokumenteres at det i besetningen gjennomføres minimum 50 førstegangsinseminasjoner årlig. Dette må dokumenteres med besetningsutskrift. I besetninger med storfe der en stor del av avlsarbeidet har vært gjennomført med naturlig paring, må det dokumenteres at det i besetningen normalt er minimum 50 drektigheter årlig. Det er en forutsetning for å opprettholde tillatelsen at man i hovedsak legger om til semin.

2. Dersom det i en samdrift er flere enn 50 førstegangsinseminasjoner årlig, kan det godkjennes en person (røkter/eier) per 50 førstegangsinseminasjoner. Det må framlegges dokumentasjon på at alle eiere i samdriften samtykker i at vedkommende får ansvar for inseminasjonsarbeidet.

3. Tiden som løper fra godkjent kurs er gjennomført til vedkommende sender søknad om tillatelse til inseminasjon i egen besetning kan ikke overskride 12 måneder.

 

Her finner du forskrift om kunstig sædoverføring for husdyr utført av andre enn veterinær


Til toppen