Gå til Tekst
Gå til Tekst
Storfeskolen

Storfeskolen i Geno

Storfeskolen er et utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl. Kursene holdes både sentralt i Hamar-området, regionalt og lokalt.

Storfeskolekursene retter seg primært mot melkeprodusenter, men passer også for storfekjøttprodusenter, personell ved landbruksskoler og andre som driver veiledning innen husdyrhold.

Sentrale kurs

Store Ree i Stange er arena for de sentrale fruktbarhets- og avlskursene som samler deltakere fra hele landet. Kursene varer i tre dager og baserer seg på forelesninger, diskusjoner, refleksjoner, gruppearbeid og fjøsbesøk.

Regionale kurs

Fruktbarhets- og avlskursene kan også arrangeres regionalt. Den regionale arrangøren er ansvarlig for den praktiske tilretteleggingen, mens Geno er ansvarlig for det faglige innholdet. Disse kursene varer i to dager.

 

Ytterligere informasjon om sentrale og regionale kurs finner du i boksen til høyre det er aktuelle kurs.

Lokale kurs

De lokale kursene har som regel en dags varighet. Temaer er Brunst og fruktbarhet og Avlsplanlegging i egen besetning. 

Brunst og fruktbarhet

Dette kurset er særlig egnet for nye, uerfarne bønder eller andre som trenger kunnskap eller oppdatering i brunstkontroll og forhold som innvirker på kuas fruktbarhet.

 

Program brunst og fruktbarhet:

  • Anatomi og fysiologi
  • Brunstkontroll og ulike faktorer som innvirker på fruktbarheten
  • Fjøsbesøk/gruppearbeid med temaer som brunstsymptomer, holdvurdering/fôring – fruktbarhet samt fjøsmiljø – fruktbarhet

Avlsplanlegging i egen besetning

Dette kurset tar sikte på praktisk opplæring i avlsarbeid og bruk av dataprogrammet Geno avlsplan. Målsettingen er å gjøre deltakerne i stand til å lage sin egen avlsplan.

 

Program avlsplanlegging i egen besetning:

  • Bli kjent med avlsplanprogrammet
  • Betydningen av arvegrad og vektlegging av egenskaper i egen besetning
  • Lage avlsplan for egen besetning

Hva koster det å delta på lokale kurs?

Deltakeravgiften varierer med type kurs og kursets varighet, men ligger på om lag kr 1 000,- per dag. Bespisning og eventuell overnatting kommer i tillegg.

Hvordan melder jeg meg på lokale kurs?

Hvilke kurs som blir arrangert hvor og når, informasjon om påmelding etc. får du hos Genos kundesenter telefon 950 20 600 / post@geno.no eller hos din Tine-rådgiver.


Til toppen