Gå til Tekst
Gå til Tekst
Oppmøte på sædruta

Oppmøte på sædruta

Av ulike årsaker hender det at Sædruta avviker fra oppsatt møtetid. For å sikre at ingen blir frakjørt på sædrutestoppet ber vi om at dere sender en SMS til ruteansvarlig om at dere kommer.

Det hender at sædruta drar fra stoppestedet litt før eller etter oppsatt oppmøtetid. Mulig årsaker til dette kan være:

  • Alle veterinærer og inseminører er ekspedert
  • Avtalt alternativ stoppested med de faste på stoppestedet
  • Vei og trafikkavvikling gjør at ruta må kjøre tidligere (rekke ferge, omkjøring)

Meld fra med SMS til ruteansvarlig 

For å sikre at ingen blir frakjørt ønsker ruteansvarlig en SMS i forkant av oppmøtetiden fra dem som planlegger å møte opp på rutestoppet. Dette gjelder alle eierinseminører og andre med egen dunk.

 

Tilbake til Nytt for eierinseminører.


Til toppen