Gå til Tekst
Gå til Tekst
Merketang for uttak av DNA-prøve til genotyping av hunndyr

Merketang for uttak av DNA-prøve til genotyping av hunndyr

Ved uttak av biologisk prøve for genotyping og beregning av genomiske avlsverdier (GS-verdier), er det ønskelig å gå over på å bruke en merketang.

Dette er en spesialtang som tar ut en hudprøve fra øret samtidig som det settes inn et lite øremerke. Øremerket vil da indikere at det er et genomisk testet dyr.

Spesialtenger tildeles alle medlemmer

Geno har besluttet å kjøpe inn merketenger for prøveuttak til samtlige medlemmer. Dette vil bli sendt ut så snart leveransen av tenger foreligger. Når det utpå våren åpnes for bestilling av genotyping av hunndyr, vil det være denne prøvetakingsmetoden som skal brukes. Dette vil være en billigere metode enn å ta blodprøver.

 

Det er ikke aktuelt å sende ut nesesvaber for prøveuttak av hunndyr. Det er også planer om å gå over på biologisk prøve fra øret på seminokseemner og gå bort fra nesesvaber. Det er mest effektivt for BioBank AS, som ekstraherer DNA, å håndtere samme type prøvemateriell fra alle dyr som skal genotypes.

Test av merketang viser gode resultater

Hensikten med å gå over på merketang for uttak av DNA-prøve er at det er en metode som kan brukes på dyr i alle aldre. Utprøving av to ulike merketenger viser godt DNA-utbytte og god DNA-kvalitet. Det skal også være enkelt å ta ut prøven.

 

Ved bestilling og utsending av prøveutstyr (merker og rør for oppbevaring av prøven) vil det følge med en instruks. Merkene vil være nummerert med et nummer som er identisk med nummeret på det lille røret hvor prøven oppbevares. Røret inneholder en konserveringsvæske som gjør at prøven kan oppbevares i romtemperatur i flere måneder. Det vil derfor være mulig å ta ut prøver i løpet av en periode og sende disse samla inn til BioBank AS.

Genotyping av hunndyr

Det jobbes med å lage en løsning for at medlemmer i Kukontrollen skal kunne bestille genotyping av hunndyr i egen besetning på medlem.tine.no. Mer informasjon om dette vil komme framover.

 

Tilbake til Nytt for eierinseminører.


Til toppen