Gå til Tekst
Gå til Tekst
Fremtidig embryoproduksjon i Geno

Fremtidig embryoproduksjon i Geno

Geno ønsker å etablere embryoproduksjon på Store Ree i løpet av våren 2018.

Embryoproduksjon basert på genomisk seleksjon av både mor og far gir store og nye muligheter i avlsarbeidet og danner grunnlaget for raskere avlsmessig fremgang enn tidligere. Derfor ønsker Geno å etablere embryoproduksjon på Store Ree i løpet av våren 2018.

Planer for prosjektet

Prosjektet kan kort beskrives slik:

  • Kvigekalver rekrutteres til Geno i samme dyreflyt som oksekalver. Aktuelle kalver GS-testes og deretter ønsker Geno å kjøpe de høyest rangerte kalvene ved 3-5 måneders alder. Det vil dreie seg om ca. 100 pr år når produksjonen er i full gang.
  • I alderen 10-16 måneder vil kvigene produsere embryo som deretter vil bli lagt inn på mottakerdyr hos andre produsenter. Når kalvene blir født vil oksekalvene bli GS-testet og de beste blir rekruttert til å bli fremtidige eliteokser. Enkelte av kvigekalvene vil være aktuelle som nye oksemødre i embryoproduksjon, de øvrige vil være livdyr med høy avlsverdi.
  • Det må etableres kurs i embryoinnlegg. I første omgang vil Geno velge enkelte områder for å sikre god rutine hos de som skal legge inn. Etter hvert er det ønskelig å lage et bredt tilbud som mange kan nyte godt av.
  • Voksne kviger vil etter produksjonsperioden selges drektige som livdyr.

Mange involvert

Etableringen er i startgropa og mange i Geno vil bli involvert. Blant annet tar arbeidet for seg IT-tilpasninger hos Geno og Kukontrollen, etablering av kvigefjøs på Store Ree, utarbeidelse av avtaleverk med produsenter, kompetanseoppbygging, informasjon til medlemmer og etiske betraktninger omkring produksjon.

Informasjon

Det er et mål å informere om utviklingen kontinuerlig på web, nyhetsbrev og i Buskap. Innspill og spørsmål til prosjektet kan sendes til prosjektleder Simon Kvasnes Reisvaag (sr@geno.no) eller post@geno.no.

 

Tilbake til Nytt for eierinseminører.


Til toppen