Gå til Tekst
Gå til Tekst
Følg med på nyhetssaker for inseminører

Følg med på nyhetssaker for inseminører

Det kan være nyttig for dere som er eierinseminører å følge med på saker som blir sendt til veterinærer og seminteknikere.

Saker som kan være av interesse for dere:

 

Hjelpemidler for brunstobservasjon.

 

Tiden det tar til resultat etter genotyping foreligger.

 

En krevende periode; - status for eliteoksenes sædproduksjon og tilgjengeligheten av kjønnsseparert sæd.

 

Tilbake til Nytt for eierinseminører.


Til toppen