Gå til Tekst
Gå til Tekst
Endring i produksjonen av SpermVital

Endring i produksjonen av SpermVital

For å redusere svinnet og gi et bedre tilbud av SpermVital-sæd på etterspurte egenskaper, skal det ikke lenger produseres av samtlige NRF-okser. SV-sæd skal framover produseres på et utvalg av okser med gode kvaliteter innen noen viktige egenskaper.

Det er gjennomført en svinnanalyse av Spermvital-sæd. Denne viser et svinn på 38 prosent. Med mål om å redusere svinnet til under 30 prosent, skal SV-sæd produseres på et mindre antall NRF-okser. Dette vil også gi et bedre tilbud på SpermVital på de mest etterspurte egenskapene.  

Utvalgte okser med SpermVital-sæd

Produksjonen skal heretter styres inn mot okser som har følgende gode kvaliteter:

  1. Mjølk
  2. Fruktbarhet
  3. Jur
  4. Utmjølkingshastighet
  5. Bein

Gjeldende fra oktober

Antallet doser per okse må tilpasses et forbruk på omkring 20 prosent. Vi starter opp med dette nå slik at vi kan lansere dette tilbudet senest fra oktober. 

 

Tilbake til Nytt for eierinseminører.


Til toppen