Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye superokser klare til tjeneste

Nye superokser klare til tjeneste

Toppsesongen for inseminasjon av kyr og kviger står for døra og Geno SA på Hamar har nylig offentliggjort hvilke NRF-okser som skal levere sæd til denne viktige jobben.

De 22 utvalgte eliteoksene kommer fra åtte ulike fylker. Nord-Trøndelag har flest med seks okser, deretter kommer Sør-Trøndelag og Hordaland med fire hver, Oppland med tre, Rogaland med to og Møre og Romsdal, Telemark og Østfold med en okse hver.

Egenskaper hos eliteoksene

Oversikt over eliteoksene samt navn og adresse til oppdretterne finner du her: NRF-eliteokser fra oktober 2016. Herfra klikker du deg raskt inn på hver enkelt eliteokse i oksekatalogen for full oversikt over oksens egenskaper og andre opplysninger.

 

Høyoppløselige bilder av alle oksene for nedlasting finner du her

Stor anerkjennelse for bonden

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å ha levert en NRF-okse til Geno som blir valgt ut som eliteokse. Utvalget skjer kun tre ganger i året og den aller beste gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Omtale av oksegruppa

De 22 utvalgte eliteoksene representerer hele 16 forskjellige fedre. Dette gir stor spredning i slektskap mellom dyra (lav innavlsprosent), som er en viktig årsak til at NRF-avlen er sterk og bærekraftig.

 

Melk, jur og jurhelse

-Samlet sett er oksene i dette utvalget spesielt gode for egenskapene melk, jur og jurhelse. For bøndene som benytter oksene til inseminasjon av kyrne sine, betyr det at kukalvene som blir født kommer til å produsere mye melk samtidig som de har friske og funksjonelle jur. I besetninger med melkerobot, som det blir stadig flere av i Norge, er kyr med sterke jur og god speneplassering svært viktig for å kunne utnytte melkekapasiteten maksimalt, forteller markedssjef i Geno, Hans Storlien.

 

Storlien minner om at dette er en samlet omtale av hele eliteoksegruppa, og at enkelte av oksene kan ha andre egenskaper de er spesielt sterke på.

 

Fem eliteokser uten horn

Fem av oksene i årets «høstkolleksjon» er kollet, det vil si at de er født uten hornanlegg. Kollethet er en dominant egenskap over hornet, så kalvene etter disse oksene har stor sjanse for å bli kollet.

– Av dyrevernmessige og praktiske årsaker er mange melkeprodusenter opptatt av å øke andelen kollete kyr i fjøset, så dette er gledelig, sier Storlien.

Har du spørsmål?

Ønsker du hjelp til å tolke informasjonen i oksekatalogen eller trenger du annen informasjon, kontakt markedssjef i Geno, Hans Storlien, tlf. 951 74 047.


Til toppen