Gå til Tekst
Gå til Tekst
Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2018

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2018

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno 2018 er nå klar. I år er hele styret på valg. 

Valgkomiteen er klar med sin innstilling til årsmøtet i Geno 19.-20.mars 2018.

 

Du finner også innstillingen i pdf-format her

Styret

 • Styreleder: Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalg) – Øst
 • Nestleder: Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik (ny som nestleder) – Midt
 • Styremedlem Midt: Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik (gjenvalg)
 • Styremedlem Øst: Elisabeth Gjems, 2450 Rena (gjenvalg)
 • Styremedlem Sørvest: Nils Neteland, 5600 Norheimsund (ny) 
 • Styremedlem Nord: Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå (ny) 

 

Vararepresentanter til styret

 • 1. vara: Per Kristian Gjerde, 6200 Stranda (gjenvalg) – Midt
 • 2. vara: Jorunn Ballangrud, 2840 Reinsvoll (ny) – Øst
 • 3. vara: Ronny Sommerro, 8700 Nesna (ny) – Nord

Årsmøtets møteleder

 • Nina Engelbrektson, 6823 Sandane (gjenvalg) – Sørvest

Årsmøtets varamøteleder

 • Jens Thori Kogstad, 2022 Gjerdrum (gjenvalg) – Øst

Kontrollkomité

 • Leder: Jon Husdal, 7170 Åfjord (gjenvalg) – Midt
 • Medlem: Jofrid Torland Mjåtveit, 4365 Nærbø (ny) – Sørvest

Vararepresentater til kontrollkomité

 • 1. vara: Tor Helberg Sivertsen, 9372 Gibostad (ny) – Nord
 • 2. vara: Trude M. Onstad, 2013 Skjetten (ny) – Øst

Valgkomite

 • Leder: Marit Flatjord, 6843 Skei i Jølster (ny som leder) – Sørvest
 • Nestleder: Mikael Wøien, 2750 Gran (gjenvalg) – Øst
 • Medlem: Norolf Sæle, 5337 Rong (ny) – Sørvest
 • Medlem: Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa (ny) – Midt

Vararepresentanter til valgkomite

 • 1. vara: Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres (ny) – Øst
 • 2. vara: Anders Røflo, 7670 Inderøy (ny) – Midt
 • 3. vara: Peder Jenssen, 9740 Lebesby (ny) – Nord

 

Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villige til å ta på seg de vervene de er foreslått til.

 

Alle innstillinger fra valgkomiteen er enstemmige.

 

Tilbake til nytt for tillitsvalgte


Til toppen
}