Gå til Tekst
Gå til Tekst
Styremøte mars 2019

Styremøte mars 2019

Styret har hatt en gjennomgang av nye kriterier for de ulike avlsprisene. Tilbakebetaling for okser i «gammelt system» er endret. Dette styremøtet var et kort møte rett før årsmøtet i Geno.

Kriterier for avlspriser

Styret har vedtatt prinsipper for gamle og nye priser, men har bedt administrasjonen komme tilbake med mer eksakte prisstatutter i et senere møte. Prinsippene er som referert nedenfor:

 

Avlsstatuetten

Beholdes som den er per i dag (samme kriterier), for eliteokser etter semin, ikke etter embryo

Det legges til premie på  10 000 kr.

Avlsstatuetten deles alltid ut på årsmøtet.

 

«Embryopriser»

Det opprettes en ny pris som gis til beste eliteokse etter embryo. Prisen skal deles ut kun når denne eliteoksen har høyere avlsverdi enn okse etter semin.

 

«Beste kvige brukt i embryoproduksjon» innføres som egen pris.

Begge embryoprisene deles ut på årsmøtet i Geno i samsvar med statutter og gis både diplom og premie på 10 000 kr.

 

Avlsdiplom

Diplom tildeles både vedtatt brukte eliteokser og kviger til embryoproduksjon. Disse skal hovedsakelig deles ut i årssamlingen i produsentlaget.

 

Nortura sin NRF Kjøttpris

Opprettholdes som den er, og går til okse uavhengig om den er etter semin eller embryo. Rugebesetninger inkluderes, da de også bidrar i avlsarbeidet.

 

Eksportpris

Denne beholdes og med bjella som premie i tillegg til 10 000 kr.

Det er oppdretter av oksen som får prisen, og gjelder både for okser født etter semin og embryo eller i rugebesetninger.  

 

100-tonner

Prisen beholdes som den er i dag.

Avtale med TYR

Avtalen mellom Geno er TYR er nå endelig ferdig forhandlet i samsvar med styrets vedtak om å gi styreleder og adm.dir. fullmakt til å ferdigforhandle og signere ny Hovedavtale og Tjenesteavtale med TYR.

Overgangsordning når det gjelder prising av eliteokser

Fra 1. januar 2019 økte Geno prisen på innkjøpte oksekalver til kr 15.000,-.

Det ble samtidig bestemt at ordningen med etterbetaling på 1 kr per dose omsatt i Norge når de ble brukt som eliteokser skulle opphøre. Disse oppdretterne fikk en grunnpris på kr 8.200,- for oksekalvene, og for å kompensere for dette vedtok styret å kompensere dette gjennom å etterbetale kr 6.800,- for de kalvene dette gjelder. Dette vil kunne dreie seg om ca 100 okser og siste utbetaling vil være i 2021.  Styret vedtok da etterbetaling på kr 6.800,- per okse for de oksene som er kjøpt inn til gammel pris, og som er/blir vedtatt brukt som eliteokser.

Åpen post

Ønske om å få en orientering om status for GMO og nye metoder for genmodifisering, dette tas med på avlsseminaret i neste styremøte.

Orienteringssaker

Økonomirapport per februar viser positive tall for Geno. Kundefordringer Geno har per i dag i Norge,  er på 35-40 som har fått inseminasjonsstopp. Erfaringen så langt er at de fleste som får inseminasjonsstopp, betaler etter hvert.

Driftsrapport

NCE-Heidner: At klynga vi er del av har fått NCE-status har i første omgang ført til vesentlig mer oppmerksomhet og ikke minst engasjement fra flere av bedriftene. Det blir også mulighet til å søke egne innovasjonsmidler via NCE-Heidner.

 

Jordbruksavtalen: Som en del av arbeidet med innspillet til jordbruksavtalen har Geno hatt møter med Nortura, NBS og NB.  Det har også vært kontakt med Husdyrorganisasjonenes korn- og kraftfôrgruppe og vi har hatt dialog med Tine.  Her er lenke til Geno sin uttalelse.

 

Kundeorientering er et viktig satsingsområde for Geno. Vi har gjennomført intervju av ansatte fra alle avdelinger og nivåer.  Vi har også startet opp tre tverrfaglige arbeidsgrupper på tre ulike kundesegmenter i Geno, to nasjonale, ett internasjonalt. Alle disse arbeidsgruppene  vil dra ut og intervjue en del kunder nå i april.

 

Vi gir honnør til en søkbar og fin ny Buskap-web som kommer til å bli leggende som en separat side med mulighet for annonsering, se her.

Alle utgaver tilbake til nr. 1 i 2016 er tilrettelagt for publisering på pc/mobil/nettbrett og er søkbare. Eldre utgaver er lagt ut som pdf, men disse er ikke søkbare. Buskap-webben vil i tillegg inneholde nyheter og annet fagstoff, og det er mulig å abonnere på en ukentlig e-post med lenke til alle nye saker som er lagt ut siste uke. Det vil også bli mulig å legge ut supplerende stoff til artikler og reportasjer som publiseres i den trykte utgaven.

 

Husdyrtreff 2019:  Dette er en konkurranse mellom landbruksskoler i regi av husdyrorganisasjonene. Det er i år påmeldt 270 elever fra 15 skoler. Premiering for beste besvarelse skjer i slutten av mai. Vi har samlet tilbud om skolebesøk til noen få dager og har påmeldt besøk av 122 elever fra Tomb, Voss, Lena/Valle, Gjermundnes, Jønsberg og Storsteigen i april. Da får de felles dag med Geno, TYR og Norsvin.

 

Embryoveterinærer: Ni nye veterinærer er klare for å legge inn embryo – kurs holdes i Malvik 27. og 28. 

 

Det vil bli arrangert to eierinseminørkurs før påske – ett i i Malvik og ett på Rudshøgda.

 

Cand Ku i Mosjøen er under planlegging og vi håper på god deltagelse også i Nord. Markedsuke i Nord med besøk i flere områder vil foregå uka etter påske.

 

Antallet GS-analyser har nå passert 30.000 produsentiniterte. Vi må fortsatt holde trykket oppe for å få dette inn som rutine.

 

I februar og mars har produksjonsavdelingen hatt mye arbeid med ombygging av kjønnssepareringslab for å gjøre plass til to nye bord. Disse ankom greit og tre montører fra ABS Intelligen har jobbet i tre uker for å få alt på plass. Stor innsats fra egne ansatte har bidratt til at dette nå er ferdig. Det blir en vår med opplæring av nyansatte før vi kan ha full produksjon på hele anlegget men alt ligger til rette for at dette skal skje i riktig tempo mens produksjonen går som vanlig.

 

Fra februar gikk vi over til å ta imot alle sædbestillinger på web og målet er at bestilling per telefon skal fases ut.

 

Embryoproduksjonen går fremdeles bra og i mars ble de første egg hentet fra kviger med ultralyd og befruktet i lab, det vil si at vi har fått på plass ovum-pick up og in vitro produksjon av embryo. Mattilsynet har godkjent produksjonsformen og vi ser frem til å utvide embryoproduksjonen ytterligere.

 

Interbull tester av våre GS-avlsverdier

Interbull har ingen evaluering av avlsverdier på tvers av land for GS på rød raser. Men de har utviklet noen tester der hvert medlemsland kan kvalitetskontrollere GS-avlsverdiene sine.

Vi har nå utviklet et system, «Interbullit» for semiautomatisk å anvende Interbull sine tester på være egenskaper.  Testinga innebefatter bl.a. kryssvalidering og GS-sikkerheten for for eksempel mjølk nå ser ut til å ha kommet opp i 0,7-0,75. Dette er en fin økning fra der vi startet i begynnelsen av 2016 da sikkerheten lå rett over 0,6.

Neste styremøte 29.-30. april

Møtet blir på Hamar og kombineres med avlsseminar for styret.

 

Tilbake til Nytt for tillitsvalgte.


Til toppen