Gå til Tekst
Gå til Tekst
Resultater fra Geno-valg 2019

Resultater fra Geno-valg 2019

For først gang i Geno sin historie ble det avholdt digitalt valg av årsmøteutsendinger. Dette foregikk i perioden 16.november til 1.desember, og gikk over all forventning med 28% valgdeltakelse!

Like etter årsmøtet i 2019 satte valgkomiteen i gang med sitt arbeid, da de allerede i september skulle legge fram sin innstilling til årsmøteutsendinger. Det ble da åpnet opp for å komme med benkeforslag, men valgkomiteen mottok ingen forslag. Derfor ble innstillingen endelig.

Årsmøteutsendingene ble presentert i Buskap nummer 7, med bilde og en motivasjonstekst om seg selv. Det var også en «oppskrift» for å bruke Geno-stemmeretten sin. All informasjon var også tilgjengelig på Geno sine hjemmesider.

Valgperiode

Lørdag 16.november gikk startskuddet for valget, da e-post gikk ut til alle medlemmer. Totalt ble det sendt ut 4 påminnelser i tillegg til første mail, samt 2 SMS.

Resultat

Valget ble avsluttet 1.desember, i henhold til vedtektene. Det endelige resultatet ble 28% valgdeltakelse, noe vi sier oss veldig godt fornøyde med. I digitale sammenhenger er 28% god deltakelse, selv om det kanskje ikke høres mye ut. Men dette skal ikke være en hvilepute for neste valg. Årets gjennomføring skal evalueres, og vi tar med oss mange gode innspill fra de som la igjen en kommentar etter valget. Vi håper at dette skal gi enda høyere deltakelse neste år.

Valgdeltakelse per eierområde:
Nord: 34,3%
Midt: 29,5%
Sørvest: 24,6%
Øst: 26,8%

Bakgrunn for digitale valg

Årsmøteutsendingene i Geno har de siste 5 årene blitt valgt på årssamlingene i Tine, etter at regionmøtene i Tine forsvant. Dette har fungert helt greit, men det har vært et ønske om å optimalisere dette. En vedtektskomité jobbet gjennom året i 2018 med å utforme nye vedtekter. De nye vedtektene ble vedtatt på årsmøtet i Geno mars 2019, og det ble enstemmig bestemt at valget heretter skulle skje digitalt. 

 

Se liste over nye årsmøteutsendinger fra 1. januar her


Til toppen