Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ny valgordning for årsmøteutsendinger

Ny valgordning for årsmøteutsendinger

Under Genos årsmøte 2019 ble det vedtatt at årsmøteutsendinger skal velges digitalt. 

Dette medfører noen endringer for årsmøteutsendingene og for medlemsorganisasjon.

 

På grunn av ny valgordning er alle årsmøteutsendinger på valg høsten 2019. Noen for 1 år og noen for 2 år. Senere valg er deretter halvparten på valg hvert år. 

 

Valget skal foregå i november, og være avsluttet senest 1.desember. Funksjonstid starter 1.januar påfølgende år.

 

Her er noen tidsfrister for valg av årsmøteutsendinger:

  • Hele året: Nominasjon av kandindater
  • 15. september-1.oktober: Innstilling presenteres og det åpnes for å sende inn benkeforslag.
  • 15. oktober: Endelig innstilling inkl. benkeforslag presenteres
  • 16. november-1.desember: Valg
  • innen 20. desember: Kunngjøring av valgresultat
  • 1. januar: Årsmøteutsendingens funksjonstid starter

Det er mulig å komme med innspill til valgkomiteen hele året.

 

Skjema for å sende inn innspill til kandidater finner du på denne siden

 

Inger-Lise Ingdal om digitale valg

 

Se videoen med Inger-Lise Ingdal på YouTube her

 

Tilbake til nytt for tillitsvalgte


Til toppen