Gå til Tekst
Gå til Tekst

Oppsummering fra høstmøter 2019

I år som i fjor arrangerte vi totalt sju høstmøter over hele landet. To møter i hvert område, bortsett fra i nord hvor vi har ett møte for hele området over to dager.

Oppmøtet har i år vært veldig bra, og det er en tydelig viktig arena for de tillitsvalgte i Geno. Møtene er en god anledning til å oppdatere seg på hva som foregår i Geno, men også komme med sine tanker og innspill.

Dagens status

I høstmøtene ble dagens situasjon i Geno gjennomgått, med tanke på økonomisk status og pågående prosjekter. Nedgangen i norsk melkeproduksjon kommer også til å påvirke økonomien i Geno framover, og det ble snakket om ulike ting som kan gjøres for å spare penger. Semintilslutningen fortsatt på riktig vei, med en prosent på 87,2% på landsbasis. Internasjonalt ligger vi noe bak den ambisiøse strategien som ble presentert i fjor. Det er ulike årsaker til det, men det jobbes med kontinuerlig. Gledelig er det at vi stadig eksporterer flere doser til det nordiske markedet, da spesielt mye Spermvital-doser.

Status på embryo og REDXTM ble også snakket om, hvor embryo blir tilgjengelig i stadig større deler av landet. REDXTM står ikke helt til forventningene når det gjelder tilslag, så her er det satt i gang flere tiltak for å bedre dette.

Framtidas kundeopplevelse

Som et ledd i arbeidet med å skape en bedre kundeopplevelse i Geno, ble alle de tillitsvalgte utfordret på hvordan de ønsker å oppleve Geno i 2024 og hva Geno skal levere til de som kunder. Det var mange like svar, og det som er gjentakende er bedre samsvar mellom avlsplan og innholdet i dunken til inseminør. Det etterlyses større engasjement hos veterinærene, og at Geno må følge opp disse tettere i forhold til den viktige jobben de gjør rundt inseminering. En enklere bestilling av inseminering gikk også igjen, samt bedring i fakturering fra Geno. Dette er alle tiltak vi tar med oss i arbeidet framover.

Oppmøte

I år var det godt oppmøte på høstmøtene, og vi fikk en oppmøteprosent på 87,5% for hele landet. Vi har fortsatt litt å gå på kvinneandel, da 29% av de som møtte var damer.

 


Til toppen