Gå til Tekst
Gå til Tekst
Genos årsmøte 2019

Genos årsmøte 2019

Genos årsmøte 2019 holdes på First hotel Victoria på Hamar 25-26. mars.

Egen innkalling sendes til de det gjelder. Vararepresentanter til årsmøtet innkalles ved forfall, og anbefales derfor også å notere seg datoene.

Sakliste 2019

1. Åpning av årsmøtet med navneopprop


2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

 

3. Valg av to representanter som sammen med årsmøtets møteleder skal underskrive protokollen

 

4. Styreleders tale

 

5. Behandling av årsberetning og regnskap

 

Dokumenter: - Årsberetning 2018 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning

 • Årsrapport 2018 fra kontrollkomiteen.

6. Vedtektsendringer
Dokument:

 • Vedtektsendringer
 • Forslag til nye vedtekter

 

7. Valg av:

   a.) Styreleder
   b.) Nestleder valgt blant de 4 eiervalgte styremedlemmene.
   d.) 3 varamedlemmer til styret i nummerorden
   e.) Årsmøtets møteleder
   f.) Årsmøtets varamøteleder
   g.) Medlemmer til valgkomiteen
   - 2 medlemmer til valgkomiteen, én fra område øst og én uavhengig representant. Velges for 3 år.
   h.) Leder i valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene)
   i.) Nestleder i valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene)
   j.) 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden
   k.) 1 medlem til kontrollkomiteen
   l.) Leder i kontrollkomiteen
   m.) 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden

Alle valg foregår etter innstilling fra valgkomiteen
Dokument: - Innstilling fra valgkomiteen

 

8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte
Dokument: Innstilling fra valgkomiteen og årsmøtets møteleder

 

9. Valg av revisor
Dokument: Innstilling fra kontrollkomiteen

 

Orienteringssaker:

Foredrag:

 • Joshua D. Hoffman, Natural Prairy Dairy, USA
 • Mimiro v/Harald Volden, prosjektleder
 • Informasjon fra Geno:
  • Høyteknologifjøs
  • oppdatering fra avlsavdelingen

 

Tilbake til nytt for tillitsvalgte 


Til toppen