Gå til Tekst
Gå til Tekst
Andre aktuelle saker januar 2020

Andre aktuelle saker januar 2020

Andre aktuelle saker i januar er forbedret metode for avlsverdiberegning, oversikt over NRF-embryo i Oksekatalogen og videoer om Geno avlsplan.

Forbedret metode for avlsverdiberegning

Genotypede dyr med hull i stamtavla si har fram til nå blitt kraftig overvurdert for mjølkeegenskapene. Nå er det gjort en endring som retter opp denne feilen. Endringen tredde i kraft ved beregning 27.01.20.

 

Les mer om forbedret metode for avlsverdiberegning her

Oversikt over NRF-embryo i Oksekatalogen

Oksekatalogen på web inneholder ikke lenger bare okser. Den gir nå også en oversikt over tilgjengelige embryo.

 

Les hele saken om NRF-embryo i oksekatalogen her

Videoer om Geno Avlsplan

Vi jobber med å få på plass en videoserie om Geno Avlsplan. Hittil er to videoer på plass, men planen er å lage flere utover. Disse legges i en spilleliste på YouTube etterhvert som de produseres, samt på avlsplansidene på geno.no.

 

Her finner du spillelisten på YouTube

 

Her finner du oversikt over flere Geno-videoer

 

Tilbake til nytt for tillitsvalgte


Til toppen