Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nytt for tillitsvalgte

Aktuelt fra Geno januar

Se om NRF i Bosnia på lørdagsrevyen 8. februar. Se også andre aktuelle saker fra Geno: Avkomsgransking, kjønnsseparert sæd, Geno-entusiast, semintall, utrangeringsårsaker og nye sædruter i 2014. 

Les mer

Fra styremøtene i januar

Etter at strategien var vedtatt i desember var det tid for å fastsette budsjett og sikre at handlingsplaner blir i samsvar med strategien. Andre saker er årsmelding og årsmøte, jordbruksforhandlinger, og krav til smittevern fra 1. mars.

Les mer

Fra styremøtet i desember

Geno skal ha som hovedmål i strategien å bidra til økt konkurransekraft for norske bønder. Hovedsakene på desembermøtet var ny strategiplan, nye priser fra nyttår, gjennomgang av de ulike avlspriser i Geno, kriterier for utlisting av seminokser, oppfølging fra høstmøtene og foreløpig budsjett.

Les mer

Samlokalisering av Geno og Norsvin

Styrene i Geno og Norsvin vedtok på sine respektive desembermøter å samlokalisere organisasjonene i et framtidig Bio-og innovasjonshus sammen med bedrifter og andre kunnskapsmiljøer i Arena Heidner.

Les mer

Til toppen