Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nytt for tillitsvalgte

Smånytt for tillitsvalgte

Her er en liten samlepost for aktuelle saker: SpermVital fra ungokser er på vei, Hundre kroner i rabatt for sammenfallende insemineringer, Ny jurindeks og bein- og klauvindeks gir store endringer i avlsverdien, med mer.

Les mer

Smånytt vi ønsker å minne tillitsvalgte om

Her er en liten samlepost for aktuelle saker: Påvirkning på indekser ved granskingen i juni og september på grunn av tilpasninger, storfeskolekurs på Store Ree i november og Bruksdyrkrysning i avlsplanen.

Les mer

Styremøtet i juni

Bodil Lundbakk, Geno-kontakt i Indre Salten produsentlag, ble kåret til årets Geno-entusiuast. Ny jurindeks ble vedtatt. I tillegg var det saker om avlsmålshøring og høstmøter, rekruttering etter GS-okser, ny hovedavtale med Veterinærforeningen og gjennomgang av årets medlemsundersøkelse. 

Les mer

Styremøtet i april

Oppsummering etter årssamlingene i produsentlagene og årsmøtet i Geno var en av hovedsakene. Første dag var i sin helhet viet avlsseminar for styret der de blant annet fikk en presentasjon av alle prosjekter som Geno deltar i.

Les mer

Til toppen