Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nytt for tillitsvalgte

Styremøtet september 2014

I tillegg til økonomirapport som viser at det går bra i Geno, så var temaer denne gangen bruk av genomiske okser, emisjon i datterselskap og informasjon om NAV-nordisk avlsverdivurdering.

Les mer

Smånytt for tillitsvalgte september

Her er en liten samlepost for aktuelle saker: Nye NRF-eliteokser fra oktober, Storfeskolekurs avl, Fruktbarhetsuka 2014, Geno avlsplan i ny drakt, Storfetreff i Ullensvang 2015.

Les mer

Høring avlsmål NRF

Høring avlsmål NRF

Geno ber produsentlagene om å komme med innspill til optimalt avlsmål for NRF. Svarfristen er 1....

Les mer

Høstmøter i Geno i 2014

All info tilknyttet høstmøtene finner du samlet her. Denne siden vil også bli oppdatert etter hvert som mer informasjon kommer.

Les mer

Styremøte august 2014

Geno arbeider målbevisst med å effektivisere semintjenesten og styret har vedtatt å øke rabatten på sammenfallende inseminasjoner fra 50 til 100 kroner fra 1. september 2014. Klauv og beinindeksen er justert, men den kan likevel også vurderes i forbindelse med avslmålshøringen i høst. Økonomien i Geno SA er positiv etter første halvår.

Les mer

Til toppen