Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nytt for tillitsvalgte

Ny kunnskap om mutasjon

En mutasjon som forekommer i de nordiske røde rasene kan forklare noe av den ugunstige sammenhengen mellom melkeytelse og fruktbarhet.

Les mer

Styremøte januar 2015

Årsberetning for 2014 ble godkjent, styret ønsker fortsatt nordisk samarbeid, men vedtok å ikke melde Geno inn i  NAV. Det blir heretter ny regel for navnsetting av okser slik at vi får navn som også kan uttales internasjonalt.  Styret har i tillegg behandlet retningslinjer for midler til nydyrking, evaluert seg selv og fått økonomistatus i forkant av årsoppgjøret.

Les mer

Styremøte desember 2014

Budsjettet for 2015 er vedtatt. Geno SA og Geno Global as har et budsjettert overskudd på 2,1 millioner kroner, mens konsernet budsjetteres med underskudd som skyldes store utviklingsprosjekter i Cryogenetics as og SpermVital as. Det blir ingen økning på sædprisen dette året heller , men en del andre prisjusteringer er vedtatt.

Les mer

Smånytt for tillitsvalgte desember 2014

Her er en liten samlepost for aktuelle saker: Storfetreff i Ullensvang 2015, Høring avlsmål NRF, blodprøvetaking for GS-testing av hunndyr, SpermVital skal forske for 40 millioner og gratulasjonsplakat til nye fjøs.

Les mer

Til toppen