Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nytt for tillitsvalgte

Geno flytter hovedkontoret 8. mai

Samlokalisering av de tre avlsorganisasjonene Norsvin, Geno og TYR er snart et faktum. Den gamle Melkefabrikken på Hamar (Nestle) blir det nye tilholdsstedet fra og med fredag 8. mai 2015.

Les mer

Styremøte april 2015

Vedtak om nytt avlsmål var den store saken på dette møtet. Driftsrapport og økonomistatus ble gjennomgått og styret hadde et eget avlsseminar og fikk oversikt over pågående avlsprosjekter.

Les mer

Årsmøtet 2015 vel overstått

Genos årsmøte ble holdt i Ringsaker  10.-11. mars . Styreleders tale ble godt mottatt av utsendingene og i tråd med valgkomiteens innstilling ble både styreleder og nestleder ble gjenvalgt for ett år. 

Les mer

Til toppen