Gå til Tekst
Gå til Tekst
Varsling ved utbrudd av smittsomme sjukdommer

Varsling ved utbrudd av smittsomme sjukdommer

Inseminerende personell blir varslet ved utbrudd av smittsomme sjukdommer i alle fylker som hun/han har registrerte insemineringer i. For noen oppleves dette som unødvendig mange varsler. Vi vil derfor forklare hvorfor systemet er slik.

Beredskapstelefonen bruker blant annet Genos lister over inseminerende personell til å varsle utbrudd av smittsomme sykdommer. Varsling blir sendt på fylkesnivå.

Grunnlag for lista 

Genos lister over inseminerende personell er bygd opp slik at alle insemineringer utført de siste 12 mnd. danner grunnlaget for lista. Dersom disse insemineringene er utført i flere fylker vil inseminøren få varsel for utbrudd av smittsomme sykdommer i alle fylker som han/hun har registrerte insemineringer i.

 

Varsling ved kryssing av fylkesgrenser

Dersom en besetning hjemmehørende i f.eks. Hedmark er på seter i Oppland og det insemineres i denne besetningen i løpet av oppholdet på setra, vil denne insemineringen bli registrert som utført i Hedmark fylke. Altså insemineringen som fysisk utføres i Oppland, blir registrert som en inseminering i Hedmark, i besetningens hjemfylke. Dermed vil inseminøren også bli varslet om utbrudd av smittsomme sjukdommer i Hedmark fylke.


Enkelte distrikter krysser fylkesgrenser og har behov for varsel om hendelser i alle de fylkene som distriktet dekker. I andre tilfeller er det besetninger som krysser fylkesgrenser. Da vil det være viktig med varsel om hendelser fra det fylket som besetningen kommer fra, særlig i tidsrommet før flytting. Til tider vil det kunne virke som unødvendig mange varsler fra geografiske områder som ikke berører ens eget distrikt. Vi ber om forståelse for dette og mener det er bedre med ett varsel for mye enn ett for lite.

Støtt opp om prosjektet

Geno ønsker å være en viktig støttespiller for prosjektet som har som mål å begrense forekomsten av smittsomme sjukdommer i Norge. Vi ser at varsling via beredskapstelefonen er en viktig faktor for å lykkes med prosjektet og forventer at alle som utfører oppdrag på vegne av Geno støtter opp om dette arbeidet. Både ved å være en del av informasjonsstrømmen og ved selv å melde inn mistanke om utbrudd av smittsom sykdom på beredskapstelefonen.

 

Beredskapstelefonens nr.: 902 50 372.

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.


Til toppen