Gå til Tekst
Gå til Tekst
Tregt salg av REDX

Tregt salg av REDX

Etter lansering av REDXTM i beholderne fra oktober 2018 har ikke salget vært som forventet. Det er nok flere årsaker til dette, og Geno ser behov for å gjøre noen endringer.

Endringene går ut på følgende:

  • Produsere REDXTM kjønnsseparert sæd på de riktige oksene
  • Kassere de først utleverte dosene som markedet ikke ønsker å benytte
  • Vurdere å produsere kjønnsseparert sæd tidligere i produksjonsløpet til oksen
  • Beregne hva kjønnsseparert sæd gir av økonomisk gevinst
  • Tilrettelegge for kjønnsseparert sæd i avlsplanen
  • Legge ut oversikt på geno.no over hvilke okser dere har REDXTM av til oppslag for avlsrådgiver og produsent

Det viktig at dere er med og markedsfører REDXTM . Opplys gjerne overfor bøndene hvilke okser dere har tilgjengelig. REDXTM er det beste verktøyet for å sikre god genetikk for de neste generasjoner.

 

Her kan du lese mer om REDXTM

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.

 


Til toppen