Gå til Tekst
Gå til Tekst
SpermVital etter egenskap

SpermVital etter egenskap

Det er nå en ny strategi for utsendelse av SpermVitalsæd. Det produseres mer SpermVital på færre okser og oksene er gruppert innen en rekke viktige egenskaper. Målet med dette er å ha gode SpermVital-okser å tilby der det er egenskapsvalg i avlsplan.

Ut fra tilbakemeldinger fra fjorårets sesong så ser vi oss nødt til å endre opplegget for utsendelse av Spermvital. Det produseres nå et større antall doser SpermVital på et færre antall okser. Oksene representerer forskjellige egenskaper slik at inseminør kan tilby en riktig okse ut fra egenskap i de fleste tilfellene. Vi har valgt noen egenskaper, men tar gjerne innspill på andre viktige egenskaper. Spermvital er med unntak av én okse kun produsert på okser som går i sin andre/tredje runde som eliteokse.

Mer fornøyde kunder

Vi håper at endringen skal bli godt mottatt slik at vi oppnår mer fornøyde kunder. Det er produsert en egen oversikt som vises nedenfor og som settes på alle beholdere til inseminørene slik at de har oversikt.

 

SpermVital på eliteokser er gruppert etter de viktigste egenskapene. Hvis dere ikke har tilgjengelig okse, benytt rangeringsskjema og ta neste okse på lista.

 

Oksene er fordelt slik:

Egenskap Okser
Mjølk 11822, 11851,11856,11858 og 11874
Jur 11822,11851 og 11863
Utmjølking 11822,11845, 11851 og 11874
Korketrekkerklauv 11822, 11833 og 11848
Fruktbarhet 11854, 11862 og 11863
Kjøtt 11845,11848
Lynne 11845,11855,11856 og 11874
Jurhelse 11848, 11854 og 11862
Kalving 11822,11833 og 11848

 

 

Tilbake til Nytt for inseminører.


Til toppen