Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kartlegging av trang og vinklet cervix

Kartlegging av trang og vinklet cervix

Geno starter opp en kartlegging av deponeringsproblemer ved inseminering av kviger. Vi ber derfor om at deponering i cervix rapporteres med koder i rapporteringsverktøyet.

Geno mottar jevnlig henvendelser fra inseminører om kviger som er vanskelige å inseminere pga. trang eller vinklet cervix. Inseminører med lang erfaring og godt resultat opplever også slike problemer.

Kartlegge omfanget

For å kartlegge omfanget av deponeringsproblemer ved inseminering av kviger, starter Geno opp en kartlegging for å:

  • Undersøke hvor ofte kviger insemineres med deponering i cervix som følge av vanskelig anatomi
  • Undersøke ikke-omløpsprosent ved deponering i cervix hos kviger
  • Undersøke om det er genetiske forhold som kan disponere for den anatomiske utformingen av cervix

Deler av prosjektet er et samarbeid med studenter ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Koder for registrering

Fra august 2019 vil det derfor bli opprettet to koder som skal benyttes ved deponering i cervix hos kviger. Disse kodene skal registreres i feltet «Kode» i rapporteringsverktøyet:

  • 58 – Deponering i cervix pga. trang cervix
  • 59 – Deponering i cervix pga. bøyd/vinklet cervix

De som rapporterer med Geno Rapport på mobil eller nettbrett finner kodefeltet her:

Skjermbilde av kodefelt Geno Rapport

Her finner dere kodefeltet for de som rapporterer med Geno Rapport på mobil eller nettbrett.

 

De som benytter Geno Rapport Web, finner kodefeltet her:

Skjermbilde av kodefelt

Her finner dere kodefeltet for de som rapporterer med Geno Rapport Web.

 

De som rapporterer med ProfVet/Sanimalis finner kodefeltet her:

 Skjermbilde_profvet

Her finner dere kodefeltet for de som rapporterer med ProfVet eller Sanimalis.

 

Registreres i 12 måneder

Det er viktig at alle inseminører rapporter disse kodene hver gang en må deponere i cervix grunnet trang eller vinklet cervix på kviger. Kodingen av slike inseminasjoner skal pågå i minimum 12 måneder.

 

Vi takker på forhånd for hjelp med innrapportering.

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.


Til toppen