Gå til Tekst
Gå til Tekst
Justering av avlsmålet

Justering av avlsmålet

Avlsmålet for NRF er vedtatt justert med styrking av tørrstoffinnhold, kjøtt og kolletegenskapene.

Avlsmålet på NRF må ivareta behovet til de aller fleste norske mjølkeprodusenter. Avlsmålet må gjenspeile økonomien i mjølkeproduksjonen og det må ivareta bærekraft med tanke på både biologi, dyrevelferd og miljø/klima. Parallelt blir det også jobbet med å ytterligere forbedre modellene man regner indekser ut fra. Målet er å øke bunnlinja for bonden og gi NRF enda større konkurransekraft.

Viktig med mangfold av okser

Med så mange eliteokser som vi har nå, er det veldig viktig å være seg bevisst bruk av mangfoldet av okser, og spesielt tenke på å forbedre avkom fra enkeltkyr med enkeltokser, kanskje i stedet for å kutte bruk av enkeltokser slik som vi er kjent med at noen velger å gjøre.

Egenskapene som er styrket i avlsmålet

Arbeidet med endringene i avlsmålet denne gangen har hatt som hovedmål å styrke følgende egenskaper:

  • Kjøtt – Europ klasse
  • Tørrstoff i mjølk
  • Kollethet

Ambisjonene ut over dette har vært:

  • Styrke jurbalanse – ikke så framtunge jur
  • Øke utmjølkingshastighet, uten at det går utover lekkasje
  • Forbedre speneplassering
  • Styrke bein
  • Styrke klauvhelse

Vi kommer tilbake med en utdyping av dette i artikler både på web og i Buskap.

Endres i april

Avlsmålet er vedtatt justert og vil bli implementering i løpet av april. Når det gjelder innkjøp av både okse- og kvigekalver, gjennomfører vi det ved litt ekstra «håndarbeid» hos innkjøperne fra nå. Det betyr at vi så raskt som mulig kjøper inn kalver basert på det nye avslmålet.

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.


Til toppen