Gå til Tekst
Gå til Tekst
Framtidig sæddistribusjon

Framtidig sæddistribusjon

Det pågår et distribusjonsprosjekt i Geno som har som mål å redusere svinn og samtidig legge til rette for en helhetlig distribusjon som kan takle fremtidens mer komplekse produktportefølje, uten å redusere kundetilfredsheten.

Prosjektet skal se på alternative modeller for distribusjon. Dette er nødvendig med tanke på at ny potensiell teknologi kommer og at vi ønsker å tilby kjønnsseparert sæd ut i beholderne. Det forventes i tillegg økt bruk av kjøttfe og vi skal starte opp med å distribuere embryo. Med dagens distribusjonsmodell vil disse endringene skape stort press på ekspedisjonen og det vil blir utfordringer med for lite plass i beholderne. 

Behov for tiltak framover

Bøndene og dere inseminører er generelt veldig fornøyd med dagens distribusjon av sæd. Forventningen om større besetninger og mer profesjonelle bønder som vil imidlertid stille høyere krav i fremtiden. Dette gjør at det er behov for å sette inn flere tiltak og gjøre endringer for å forbedre/ivareta kundetilfredsheten.

Fokus på svinn

Med gjeldende distribusjonsmodell var det et svinn på 43% av alle doser sendt ut fra Ree i 2016. Dette tilsvarte en kostnad på minst 7,7 millioner kroner. Alle inseminører har det samme gode utvalget av eliteokser, ofte uavhengig av faktisk etterspørsel eller insemineringsvolum. Dette fører til mye svinn med dagens distribusjonsmetode.

Fortløpende informasjon framover

Vi vil etter hvert som tiltakene tar form informere om dette fortløpende. Det er tid for endring av et system som har vært veldig stabilt i mange år. Dette vil kreve store ressurser som vil involvere alle dere som inseminerer etter hvert. Forslagene på løsning som er skissert er svært spennende, og disse kommer vi raskt tilbake til i neste informasjonsskriv.

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.

 


Til toppen